2014 години след Рождество Христово, ние продължаваме да тънем в суеверия и глупост! Езическите обичаи са на почит повече от всякога! Прости ни, Господи, ние не знаем какво вършим!