С митр. Ат. Лимасолски сякаш се "познавам лично"! Неговите слова винаги ми въздействат положително и благотворно! Благодаря му задочно!