Автор: владика Платон Костромски

Принуждавай себе си да ставаш рано и без особена нужда не спи повече от седем часа.

Веднага след като се събудиш, издигни мисълта си към Бога и с благоговение се осени с кръстното знамение, мислейки за разпънатия Иисус Христос, Който умря на кръста заради нашето спасение.

След това веднага стани от леглото, не позволявай дълго време да се излежаваш в леглото и да оставаш необлечен. Когато се обличаш, помни, че ти се намираш в присъствието на Бога и Ангела-Хранител, и си спомняй за падението на Адам, който с греха си се лишил от одеждите на невинността;  и смирено проси от Господа Иисуса Христа благодатта да се облечеш в Него и така да мислиш, да чувстваш, да говориш и да работиш, както и Tой сам e чувствал, говорил и работил.

След това се измий и веднага започни незабавно да четеш утринните молитви: моли се тихо, внимателно и благоговейно, с дълбоко смирение, както е редно, все едно, че се намираш пред погледа на Всевишния; измолвай от него вяра, надежда и благословение за заниманията през този ден; моли за себе си сили за спокойно приемане на всичко това, което ще бъде Нему угодно в този ден да ти прати или допусне, за понасяне на всички тежести, трудности, бедствия, напасти, скърби и болести на душата и тялото, с твърдост и упование в Иисуса Христа. Твърдо се реши да правиш всичко за Господа Бога, всичко да приемаш от Бащинската му ръка и изцяло да се принасяш в жива жертва Богу.

Мисли така: сякаш този ден е последния ден в живота ти и всичко прави така, като че ли всеки миг се готвиш да се представиш пред Божия съд.

Благодари на Бога, че те е запазил през изминалата нощ и за това, че още си жив и не си умрял в греховете си. Колко хора смъртта изпрати през изминалата нощ на страшния Господен съд! Също така благодари на Бога, че за теб има още време и средства за покаяние!

Всяка сутрин мисли за себе си, че едва сега започваш и искаш да станеш християнин, а изтеклото време е безвъзвратно изгубено. Всяка сутрин, поне четвърт час, посвети на кратък размисъл за истинската вяра, особено на непостижимото тайнство на Въплъщението на Божия Син, за Второто Му Пришествие, за Страшния съд, мъките и Рая.

След прочитането на молитвите и размисъла, ако времето позволява, прочети също така една глава от св. Евангелие и Деяния на св. Апостоли и някаква духовна книга, например: от св. Димитрий “Духовна азбука” или от св. Тихон Задонски “Духовно съкровище” и чети, докато сърцето ти се умили.

След това се заеми с твоите работи и нека всичките ти занимания и дела да бъдат за Божията слава. Помни, че Бог навсякъде те вижда, вижда всички твои действия, занятия, чувства, помисли и твоите желания и щедро въздава за твоите добри дела.

Не започвай нито една работа без да се помолиш на Бога: ако вършим нашите дела или говорим без да се молим, то нашите дела биха били погрешни или вредни. Сам Господ е казал: „Без Мене не можете  да вършите нищо.”

Когато вършиш работите си, винаги бъди весел и спокоен, възлагай техния сполучлив край на Божието благословение и бъди винаги доволен от свършената работа.

Изпълнявай всички тежки за теб дела – като епитимия за твоите грехове, в дух на послушание и смирение, по време на работа казвай кратки молитви, особено Иисусовата молитва, и си представяй Иисус Христос, Който с пот на лицето Си се трудил заедно с Йосиф, за да изкара хляба Си. Ако работите ти вървят успешно, според желанието на сърцето ти, благодари за това на Бога, ако не вървят успешно, то помни, че Бог допуска и това и Той прави всичко за добро. Ако остане време преди обяд или по време на благочестивото четене (на посочените по-горе евангелски и духовни книги – бел. прев.) и размисъл, то анализирай как си свършил всичко, което сутринта си планирал.

По време на обяда си представяй Небесния Отец, Който простира ръката Си, за да те нахрани; никога не забравяй да се помолиш преди обяд, и по време на храненето си представяй, че Иисус Христос обядва с теб; отдели от трапезата си и за бедните.

След като се нахраниш, считай себе си за един от онези пет хиляди чудодейно нахранени от Иисус Христос; и Му благодари от сърце и се моли, за да не би Той да те лиши от небесната храна – Своето Слово и светите Тяло и Кръв Христови.

Ако желаеш мирен живот, то всецяло се предай на Бога. Няма да намериш душевен мир, докато не се успокоиш в Единия Бог – обичай Го, Него Единия. Винаги и във всичко споменавай Господа Бога и светата Му любов към нас грешните. Старай се във всичко да изпълняваш волята Божия и угаждай само на Единия Бог. Не върши нищо противно на Божиите заповеди, не се стреми, не търси нищо освен Бога, работи и търпи всичко заради Бога. Не се грижи за това да те уважават хората, а за това да угодиш на Бога, за да не би съвестта ти да изобличи греховете ти.

Ако искаш непрестанно да помниш за Бога, то приемай и понасяй скърбите и нещастията като справедливо изпратени от Бога. Щателно бди над себе си, над чувствата си, помислите, движението на сърцето и страстите; не считай нищо за маловажно, когато става дума за твоето вечно спасение. Умножавай молитвите си, за да ти напомнят за Господ и да не забравиш за Него. Твой учител във всичко да бъде Господ Иисус Христос, Когото виждаш с ума си и често питай себе си: в този случай как би помислил Иисус Христос?

Научи се във всичко каквото виждаш да си представиш, че е нещо добро. Бъди кротък, тих, смирен, мълчи и търпи по примера на Иисус Христос. Той не ти възлага кръст, който да не можеш да понесеш; Той Сам ще ти помогне да носиш кръста си.

Не си мисли да си придобиеш някаква добродетел без скърби и душевни терзания. Проси от Господа Бога благодатта да изпълняваш колкото възможно по-добре Неговите свети заповеди. А когато изпълниш някоя Божия заповед, то очаквай изкушения, защото любовта се изпитва с преодоляване на препятствията. Не прекарвай в празнота дори и кратко време.

По време на душевна тежест и охлаждане към молитвата и към всички благочестиви занимания, не изоставяй благочестивите дела, дори  когато душата ти е била преизпълнена със скръб. По-добре слушай, отколкото да говориш: с многословие няма да се спасиш от греха. Затваряй ушите си, не слушай думи за ада, които са противни на Бога.

Не любопитствай за новини, те разсейват духа; с охота разсъждавай за добри дела.

Избягвай дори и най-малките грехове; който не се отдалечава от малките грехове, той непременно ще затъне в големи и тежки грехове. Всеки помисъл, който те отдалечава от Господа, особено скверният плътски помисъл, го прогонвай от сърцето си, колкото се може по-бързо. Когато дойде такъв помисъл, то се моли силно: “Господи, помилуй!  Господи, помогни ми, не ме оставяй, избави ме от изкушенията!” По време на изкушенията не се смущавай. Уповавай се на Бога: ако Бог е с теб, то няма кой да е против теб. Искай от Бога да отнеме от теб всичко онова, което подхранва твоето самолюбие, макар че би било трудно да сториш това. Копней да живееш само за Него, да умреш и всецяло да Му принадлежиш. Когато претърпиш някакво беззаконие от хората, то разбери, че това ти е изпратено от Бога. Ако имаш храна и дрехи, бъди доволен с това.

Никога не спори, не се защитавай твърде много, нищо не говори против началниците си или близките си без нужда или необходимост.

Бъди искрен и чист по сърце; с любов приемай наставления, увещания и изобличения от другите, макар и да си много мъдър.

Каквото не искаш за себе си, не го прави и на другите. В разговорите си с хората бъди кротък, ласкав, благоразумен; помисли си, че Иисус Христос се намира сред тези, с които говориш. Винаги помни, че времето е кратко и че човек ще отговаря за всяка безполезна дума. Ако съгрешиш, то веднага моли Бога за прошка, със смирение, съкрушение и упование в Неговата благост и побързай да принесеш покаяние пред духовния си отец. Ако не се съкрушиш от греха, сторен от теб, то много скоро пак ще извършиш същия грях.

Старай се да правиш добро на всеки, каквото и когато можеш, не мисли за това дали той ще ти бъде благодарен или не.

Не се радвай, когато направиш някакво добро, а трябва да понесеш без злопаметност оскърблението, особено от човек, комуто си направил добро.

По време на вечеря си припомняй за последната Вечеря на Иисус Христос и Го моли да те удостои с небесна вечеря.

Преди да легнеш да спиш, изпитвай съвестта си, моли се на Бога да разпознаеш греховете си,  покай се за тях, обещай Богу, че ще се поправиш. След това предай себе си в Божиите ръце, като че ли тази нощ трябва да се явиш пред Него, предай се в  ръцете на Божията Майка, на своя Ангел-Хранител и на светията, чието име носиш. Представи си, че леглото е твоят гроб, че ще заспиш под Божията закрила, понеже Пазещият те няма да задреме, нито да заспи. Ако не заспиш през нощта, то си спомни думите: „в полунощ ще бъде вопъл: Женихът идва…“ Или си спомни си за последната нощ, в която Иисус Христос се молел на Своя Отец до кървава пот, моли се за онези хора, които през тази нощ страдат до смърт, които се подлагат на опасни морски бури, за починалите и моли Господ да не те покрие с вечен мрак.

По време на болест преди всичко се уповавай на Бога, занимавай се по-често с размисли за страданията и смъртта на Иисус Христос и това все повече и повече ще укрепва твоето сърце. Непрестанно казвай молитви, които знаеш; проси от Господа Бога опрощение на греховете и търпение по време на боледуването ти. Всячески се въздържай от ропот и раздразнения, които са обичайни, когато боледуваш. Ако Господ Иисус Христос заради нашето спасение е претърпял най-тежките страдания и болки, то ние какво сме претърпели за нашето спасение?

Колкото може по-често посещавай храма и Божествените служби, старай се колкото е възможно по-често да бъдеш там по време на св. Литургия.

А в неделните и празничните дни непрестанно се посвещавай на благочестиви дела. Винаги когато си в храма, си представяй, че се намираш в присъствие на Бога, Ангелите и Божиите светии.

Особено рождения си ден посвещавай на благочестиви дела.

Изповядвай се и се приобщавай със св. Тайни колкото е възможно по-често. Към приобщаването със св. Тайни винаги пристъпвай със съкрушено сърце, с благоговение, смирение, вяра, упование и любов. Колкото се може повече размишлявай за страданията и смъртта на Иисус Христос и Го умолявай чрез  да прости греховете ти и да те приеме в Своето Царство. Иисусовото име винаги да бъде в устата ти и сърцето ти, когато можеш си припомняй за огромната любов на Господа към теб, за да Го възлюбиш и ти от цялото си сърце и душа и с всичките си сили и по този начин ще водиш мирен живот на тази земя и ще бъдеш блажен на небето во веки веков.

Благодатта на Нашия Господ Иисус Христос да бъде с теб. Амин.

Откъс от книгата на Костромския архиепископ Платон: “Напоминание свещеннику при совершении им таинства Исповеди”.

източник: “Почаевска листовка”; превод от руски: Виталий Чеботар и Елена Александрова