Автор: св. Николай Велимирович

Когато казваме „Христос се роди“, това означава „Месията се роди“, или „Царят се роди“, или „Спасителят се роди“.

Поздравявайки се така, ние свидетелстваме един на друг, че в света е дошъл Онзи, Който е трябвало да дойде заради спасението на човешкия род, и че друг освен Него не трябва да чакаме.

Онзи, Когото Бог обещал на нашите изгонени от Рая прародители;

Онзи, чието идване езическите народи смътно предчувствали;

Онзи, за Когото еврейските пророци ясно пророчествали;

Онзи, за Когото безпомощното човечество хиляди години с болка въздишало, е възсиял на земята като слънце след дълга нощ.

И така, когато кажем: „Христос се роди“, ние свидетелстваме, че Всевишният е спазил Своето обещание, че предчувствията на човечеството са се изпълнили, че пророчествата на пророците са се осъществили и че човешките въздишки са утолени и заменени с радост.

Роди се Месията, Най-чудесният, едновременно Човек и Бог – за да се отморят върху него уморените човешки очи и да не поглеждат друг Месия.

Роди се Царят, Най-силният, едновременно с жезъла на силата и със светилника на милостта, за да се изправят и най-немощните и да възкликнат: „Ние сме царски деца!“.

Роди се Героят, Непобедимият, за да защити праведните, да придобие грешните, да съкруши духовете на поднебесната злоба.

Роди се Водачът, Най-прозорливият, за да изведе и поведе заблудените.

Роди се Просветителят, Най-просветленият, за да разпръсне мрака и просвети помрачените.

Роди се Пастирят, Най-грижовният, да спаси стадото от вълците и да го прибере в Своята кошара.Роди се Хранителят, Най-щедрият, за да нахрани гладните, не със земя, а с небе – със Своето небесно Тяло и с огнената Си Кръв.

Роди се Човеколюбецът, Единственият, за да разкъса завесата и да открие на смъртните безсмъртното Небесно царство.

Всичко това означават тези чудни думи, с които християните се поздравяват на Рождество Христово и с които ви поздравявам и аз, братя: Христос се роди!

Из „До изгонените от рая”

Реклама