От м. декември 2014 г. енорията към храм „Свети цар Борис“ – Варна започна да издава свой енорийски лист. Тук можете да намерите всички негови броеве в pdf-формат:

Брой 3

Брой 2

Брой 1

Реклама