автор: еп. Константин Преславски

 Аз се моля Богу с тия думи:

Боже на всяка твар и Създателю,

на видимите и невидимите [неща].

Господа — живия Дух — изпрати

да вдъхне в сърцето ми словото,

което ще бъде за благото на всички,

живеещи в твоите заповеди.

Защото е голям светилник на живота

законът Ти, светлина в пътеките на този,

който дири евангелските слова

и се моли да получи Твоите дарове.

Лети сега и славянского племе.

Към кръщение се обърнаха всички,

които желаят да се нарекат Твои хора;

милостта Твоя, Боже, молят горещо.

Но сега дай ми изобилно слово,

Отче, Сине и Пресветий Душе,

на мене, молещия помощ от Тебе.

Ръцете свои издигам винаги нагоре

да получа сила и мъдрост от Тебе,

защото Ти даваш на достойните сила

и цериш всяко същество.

 

Избави ме от фараонска злоба,

дай ми херувимска мисъл и ум,

о, честна Пресвета Троице,

превърни скръбта ми в радост

да почна мъдро да описвам

премъдрите Ти чудеса,

като приема силата на шестокрилите.

Сега вървя по дирята на учителите.

Следвайки името и делата им,

ще направя явно евангелското слово,

въздавайки хвала на Троицата в Божеството,

която възпява всяка възраст —

млад и стар със своя разум —

и един нов народ, въздавайки винаги хвала

на Отца, Сина и Светия Дух, Комуто подобава

чест, власт и слава от всяка твар и дихание,

във всички векове и навеки. Амин.

 

Реклама