Един брат от общежителен манастир казал на стареца Ефрем (Катунакиот), че в неговата обител идват много поклонници, които вдигат шум и той понякога изпитвал раздразнение от това.

Старецът отговорил: „Не се дразни, защото вашето поколение ще се спаси чрез това. Днес светските хора тичат към манастирите, защото няма къде на друго място душата им да намери покой. Те идват при вас и получават мир. За всяка душа, на която вие давате покой, ще получите награда от Бога. И може би няма да успеете извършвате много молитви, но Бог ще преумножи вашия малък подвиг.

Дори ако някои от тези хора идват от любопитство, въпреки това всеки от тях получава от Бога нещичко за себе си. Понеже и отците казват, че ако веднъж налееш миро в даден съд, то благоуханието ще остане в него, дори и когато мирото свърши. Същото се случва и с хората, които идват при вас. Когато му дойде времето, онова малкото, което те вземат със себе си от Света гора Атон, Бог ще използва за тяхното спасение. А вашата награда в този случай ще бъда голяма“.

източник: isihazm.ru, превод: Мартин Димитров

Реклама