Веднъж в Шанхай владика Йоан беше повикан да причасти един човек на смъртно легло в руската болница. Владиката взел със себе си един свещеник. Като пристигнал в болницата, видял един млад и жизнерадостен мъж, на около 20 години, който свирел на хармоника. Този млад човек трябвало да бъде изписан от болницата на следващия ден. Владика Йоан го повикал с думите: „Искам сега тебе да причастя“. Младежът веднага се изповядал и причастил.

Учуденият свещеник попитал владиката, защо не отишъл при човека, който умира, а се задържал при този очевидно здрав и млад човек. Владиката му отговорил: „Той ще умре довечера, а онзи, който е тежко болен, ще живее още много години.“

Така се и случило. Не е възхитително, че владиката беше прозорлив. Трогваше неговата необикновена готовност за извършване на Божието дело. Той приличаше на добре настроена арфа, на чиито струни свиреше ръка от Небето.

източник: amvon.mk

Реклама