Автор: архим. Клеопа Илие

В Христовата Църква можем да се причастим по пет начина.

Първо и най-важно е причастяването с Тялото и Кръвта Господни.

Вторият начин на причастяване, според Василий Велики, е духовното причастяване чрез умно-сърдечната молитва. Може да идваш на църква и дори да имаш забрана от свещеника да се причастяваш няколко години, но можеш да се причастяваш хиляда пъти и повече дневно по друг път, по пътя на молитвата. Ако дойдеш в храма и от цялото си сърце си казвал молитвата „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме, грешния“, т.е. колкото пъти си вдишал с Иисусовото име, толкова пъти си се причастил както онзи, който с лъжичка е приел св. Тайни.

Това е причастяването по пътя на умно-сърдечната молитва, чрез която човек може да успее много пъти на ден, не само веднъж, да се причасти със същата сила, с която се причастява и онзи с лъжичката от св. Потир.

Третият начин на причастяване е чрез изпълняването на Христовите заповеди. Спасителят ни каза да постим и ни показа как да постим; каза ни да се молим и ни показа как да се молим; каза ни да приемаме странници, да напояваме жадните, да храним гладните, да посещаваме затворниците и да прощаваме на онези, които са сгрешили спрямо нас. Когато изпълняваме тези заповеди, се причастяваме чрез изпълняването на Христовите заповеди.

Четвъртият начин на причастяване е чрез сетивото на слуха. Как? Спрял те е свещеникът от причастие за толкова и толкова години, без значение дали си мъж или жена. Но ходиш на църква и с благоговение слушаш св. Литургия, Апостола, Евангелието, Херувимската песен, Достойно ест и проповедта на свещеника. Ако с благоговение слушаш Словото Господне, колкото пъти чрез сетивото на слуха си възприел духовния му смисъл, толкова пъти си се причастил с Христос.

Това е причастяване с ушите, четвъртият начин на причастяване. Апостолът ясно казва: „И тъй – вярата иде от слушане, а слушането – от слово Божие“ (Рим. 10:17). Ти приемаш Христос с лъжичка; аз приемам със слуха, когато с благоговение слушам литургията, песнопенията и проповедта на свещника. И се причастявам хиляда пъти на ден, а ти дори и не подозираш.

Може би, ако не си се подготвил добре, приемаш св. Причастие за осъждане. А аз, ако с вяра като митаря стоя в храма и благоговейно слушам службата, се причастявам чрез ушите. Това е четвъртият начин на причастяване.

Петият начин на причастяване е чрез частиците, частиците, които се вадят за нас на светата Литургия. Заради това не може да поменаваме на св. Литургия пияниците, богохулниците, онези, които живеят невенчани, сектантите, самоубийците. Понеже тази частица, която се вади, представлява лицето на тази душа.

Тези частици се освещават на светата Епиклеза чрез призоваването на Светия Дух и в края на службата, когато в Потира се поставя частта със Иисус и се изговарят думите: „Пълнота на чашата, вярата на Светия Дух“, след това се поставят и частиците, които се вадят за верните. В Божествената Кръв от Св. Потир са Тялото и Кръвта на живия Христос.

От четвъртата просфора се вадят частици за живите, от петата – за мъртвите и се пускат в св. Потир. От тези частици, които в Потира като брашно са се напоили с Божествената кръв, хиляди и милиони души са приели причастие и непосредствено общение с Иисус Христос, с Неговите Тяло и Кръв.

Последните четири начина, по пътя на причастяването чрез добри дела, не заменят първия. Това са временни причастия и когато е нужно, човек все пак трябва да се причасти с Тялото и Кръвта Господни, с Пречистите Тайни.

Ето как можем да се причастим по пет начина във Вселенската Църква.

Въпрос:

– Може ли да има надежда за спасение за някой неохаризматичен протестант, който се причастява по тези четири начина, а не се причастява с Тялото и Кръвта Христови?

Отговор:

– Не. Няма никаква полза, защото е отделен от Христовата Църква и не притежава дара на свещенството. Той е сектант, заблуден човек. Така е, моето момче! Не може да променяме онова, което Христос е установил за целия свят. Той каза: „Вземете, яжте, това е Моето Тяло; пийте от нея всички, това е Моята Кръв“ (Йоан. 6:53, Лук. 22:19, 1 Кор. 11:24-25 и Служебник).

Защо ви говорих за светото Причастие? Добре е да се подготвите, деца. Вие, братя от село, поне през постите и веднъж на четиридесет дена да взимате причастие.

източник: preminportal.com.mk, превод: Мартин Димитров

 

Реклама