Трите войни от началото на века за архимандрит Лука (Войноясенецки) са само училище, подготовка за неговата главна битка за душата и живота на човека – Великата отечествена война. През тези четири години той като че ли открива и поддържа свой собствен втори фронт срещу чуждоземното нашествие. Архиепископ Лука едновременно с това е Тамбовски владика и ръководител на цялата медицинска служба в Тамбовска област, чете лекции по хирургия, изнася проповеди в храмовете, пише медицински и богословски съчинения, и, разбира се, оперира ранени. По силите ли е това на един човек, каквито и изключителни способности да притежава той. В никакъв случай. Но ако той е Божи избраник, чрез който Бог твори Своята воля, то такъв човек може да направи много.

Изданието е налично в библиотеката на храм „Св. цар Борис“ и всеки регистриран читател може да се запознае подробно с него.

Съобщаваме и че в библиотеката са дарени книги, необходими на студентите по богословие и обучаващите се семинаристи.
Реклама