Автор: св. Йоан Кронщадски

Не бива да се ограничаваме до това да се молим само за близките и скъпите нам хора. Молитвата за тези, които са ни огорчили, принася мир в душата, въздейства върху тези хора и прави молитвата ни жертвена.

Когато видиш недостатъци и страсти у ближния си – пише светият праведник Йоан Кронщадски, – моли се за него; моли се за всички, дори за врага си. Ако видиш горд и непокорен брат, който гордо говори с теб или с другите, моли се за него, така че Бог да просвети ума му и да стопли сърцето му с огъня на благодатта Си, кажи: „Господи, научи Твоя раб, който е паднал в дяволската гордост, на кротост и смирение, и прогони от сърцето му мрака и бремето на сатанинската гордост!“ Ако видиш някой злобен човек, моли се: „Господи, направи добро на раба Си, по Твоята благодат!

Ако някой е сребролюбив и алчен, кажи: „Нашето съкровище е нетленно и богатството е неизчерпаемо! Дай на този твой раб, създаден по Твой образ и подобие, да познае съблазънта на богатството и че всички земни неща са суета, сянка и сън. Като трева са дните на всеки човек, или като паяжина, но Ти си единственото наше богатство, мир и радост!“

Когато видиш някой завистлив, моли се така: „Господи, просвети ума и сърцето на този Твой раб към познаване на Твоите велики, безбройни и неизчерпаеми дарове, за да ги получи от неизброимите Твои щедрости; в слепотата на своята страст, той е забравил за Теб, Източника на благата, и за Твоите богати дарове, и заради това му се струват прелъстителни благата на Твоите раби, с които, Ти, о, неизразима Благост, надаряваш всекиго, според силите му и намерението на Твоята воля. О, Господи Боже, премахни завесата на дявола от сърдечните очи на Твоя раб и му дай искрено разкаяние и сълзи на покаяние и благодарност, за да не се зарадва врагът на това, че жив го е уловил по волята му, и да не го изтръгне от Твоята ръка“.

Когато видиш пияница, кажи със сърцето си: „Господи, погледни милостиво на Твоя раб, подмамен от съблазънта на корема и плътските радости, и му дай да познае сладостта на въздържанието и поста и плодовете на духа, изливащи се от тях“.

Когато видиш някой, който има страст към сладките неща и смята, че ще достигне блаженство чрез тях, кажи: „Господи, истинска наша Сладост, която никога не загива, а остава във вечния живот! Очисти този Твой раб от сквернотата на чревоугодието, която целия го е направила само плът и чужд на Твоя Дух, и му дай да познае сладостта на Твоята животворна духовна храна, която е Твоята плът и кръв и Твоето свято, живо и действено слово“.

По един или друг начин се моли за всички, които съгрешават и не си позволявай  да презираш никого заради греха му или да му отмъщаваш, защото това само би увеличило раните на съгрешаващите – поправяй със съвети, увещания и наказания, които биха послужили като средство за прекратяване или ограничаване на злото в умерени граници.

превод от руски: Мартин Димитров

Реклама