Автор: прот. Вячеслав Резников

Лук. 4:1–15, Еф. 5:25–33

След кръщението Си Господ Иисус Христос пребивава в пустинята, „изкушаван четирийсет дена от дявола“. Дяволът му поставя три условия. Днес няма да се спираме на същността им. Ще обърнем внимание само на един момент: коя е думата, която Господ казва пред всеки един от отговорите Си. Той казва: „писано е“ или „казано е“. Самият Бог, с Чийто Дух чрез пророците е дадено Светото Писание, потвърждава вечното значение на това Писание за успешната борба с дявола.

Дяволът знае тази сила, дори понякога се опитва да я използва, за да погуби човека. Като предлага на Иисус да се хвърли от покрива на храма, той прави препратка към Псалм 90: „защото писано е: „на Ангелите Си ще заповяда за Тебе да Те запазят; и на ръце ще Те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата Си“. Но Господ отговаря на този лукав „познавач“ на Писанието: „казано е: „няма да изкусиш Господа, Бога твоего“. Ако се стигне до това, Бог няма да позволи на Своя избраник да се препъне; но да се хвърляме от високо, за да проверим верността на Божието слово, е недопустимо. На всички тези „писано е“ и „казано е“ дяволът няма какво да отговори, и отлита като пухче, носено от вятъра. По този начин Господ с отговорите Си показва, в какво се състои нашата сила срещу дявола и неговите измамни и лукави оферти. Винаги трябва да имаме готово слово от Писанието, за всички жизнени ситуации. „Писано е“ и това е последният съд, най-високата инстанция.

Да обърнем внимание и на това, че Господ не казва: „написано ти е“. Всичките Му отговори съдържат смисъла на „написано Ми е“, като на единствен читател; и съм длъжен да го правя, независимо от това дали другите правят това, което им е написано… Например в отношенията между мъжа и жената. На жената е написано: „Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото.“ (Еф.5:22–23). А на мъжа е заповядано още по-трудното: „Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея,… Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ – църквата“. Затова, както и да изкушава дяволът жената, например: „мъжът ти не е прав, направи си твоето“, жената е длъжна да отговори: „писано е: „покорявайте се на мъжете си, като на Господа“. Отстъпи заради Христа. Бог ще види желанието ти да изпълниш заповедта и няма да останеш посрамена. Дори от послушанието ти да се случи неуспех в нещо, пак кажи: „слава Богу, свърших своята част, изпълних заповедта, а и успехът, и неуспехът – всичко е от Господа!“

А когато дяволът внушава на мъжа насила да изисква покорност от жена си, мъжът трябва да отговори: „писано е „мъжете да обичат жените си, както обичат телата си“. Ако кракът се е заклещил, не го бием, не го отрязваме, а напротив: спираме и го освобождаваме и то внимателно, без да му причиним болка. И болната ръка не бързаме да отсечем, а полагаме още по-големи грижи за нея. И не е нужно да напомняме едни на други задълженията си, а да си помагаме да ги изпълняваме. И жената трябва да помогне на мъжа си да изпълни това, което му е заповядано, т.е. да му помогне да види в нея действително неговата си плът, която го следва, както конецът следва иглата. И мъжът трябва да помогне на жена си да види, че той наистина е глава, за която еднакво важна е болката и на двамата; че той действително обича жена си, както Христос – Църквата, и е готов да бъде разпнат за нея и заради нея да разпъне своя егоизъм.

Да, „тази тайна е велика“. Но ключът за нея е винаги в ръцете ти: без да се съмняваш, прави това, което ти е предписано от Господа, а всичко останало Той ще направи Сам.

превод от руски: Елена Папучиева

източник: https://azbyka.ru/

Реклама