„Покаянието е майка, а нейно истинно дете е спасението на душата.“

св. Йоан Златоуст

***

„Благодатта на Света Троица дава опрощение на покайващия се човек чрез голяма благост и крайна любов.“

св. Ефрем Сириец

***

„Нашите грехове, както е естествено, могат да се отмерят и изброят. Напротив, Божието човеколюбие е безмерно и Божието милосърдие безбройно. Затова нямаме време за отчаяние, а трябва да осъзнаем човеклюбието на Бога и да осъдим нашите прегрешения, чието опрощение, както се казва в Св. Писание, се постига чрез искреното ни покаяние и благодарение на Кръвта, която Христос  проля при кръстната Си жертва.“

св. Василий Велики

***

„За един старец казваха, че когато помисълът му казвал: “Остави днешния ден и утре ще се покаеш”, отговарял на лукавия помисъл с думите: „Не, днес ще се покая и утре да става Божията воля”.

Този, който не се интересува от спасението на душата си, рискува двойна опасност: или да бъде грабнат внезапно от смъртта, или да бъде изоставен от Божията благодат. И в двата случая злото е голямо, защото щетата е смъртта на душата. Затова св. Йоан Златоуст увещава с думите “Не отлагайте да се върнете при Господ, защото часът на смъртта е неизвестен”.“

св. Нектарий Егински

***

„Точно както човекът, който се кръщава от свещеника, се просветлява чрез благодатта на Светия Дух, така и този, който се изповядва с душевно съкрушение, приема от свещеника прошка чрез силата на Христовата благодат.“

св. Атанасий Велики

***

„За човека, който е свикнал често да се покайва, мисълта за изповедта го сдържа като юзда и не го оставя да съгреши.“

св. Йоан Лествичник

***

„Човеколюбивият Бог ни дава възможност да заличим греховете си и да избегнем вечното наказание чрез изповедта и покаянието.“

св. Григорий Нисийски

***

„Точно както искрата, когато падне в необятното море, веднага изчезва, така, колкото и грехове да си извършил, чрез изповедта се заличават, падайки в необятното море на Божията любов. И какво говоря за море? Морето има край, а Божието милосърдие е безкрайно.“

св. Йоан Златоуст

***

„Както болните имат нужда от операции и обгаряния поради здравето, което са загубили, така и ние имаме нужда от изпитанията и покаянието за множеството наши грехове, за да си възвърнем първоначалното здраве на душата ни.“

преп. Петър Дамаскин

***

„Греховете ви са враговете ви. Гонят ви, но до морето. Когато влезете в него, се избавяте, и те загасват. Морето е покаянието.“

бл. Августин

превод: Константин Константинов

Реклама