Свещеникът: Благословен е нашият Бог сега, винаги и во-веки веков!

Четецът: Амин!

Свещеникът: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Молитва към Светия Дух:

Царю небесни, Утешителю,
Душе на Истината,
Който си навсякъде и всичко изпълваш,
Съкровище на благата и Подателю на живота,
дойди и се всели в нас
и ни очисти от всяка сквернота
и спаси, Благий, нашите души

Четецът: Светий Боже, Светий Крепки,
Светий Безсмъртни, помилуй нас!
(три пъти, с поклон до кръста и кръстно знамение)

Пресвета Троице, помилуй нас,
Господи, очисти греховете ни,
Владико, прости беззаконията ни,
Светий, посети и изцели немощите ни,
заради Твоето име!

Господи, помилуй! (три пъти)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин.

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия.

Свещеник: Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков!

Четец: Амин!

Господи помилуй (12 пъти), Слава.. И ныне..

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 50:

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост,
и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.
Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,
защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.
Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших;
тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.

Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.
Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си).
Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.
Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени.
Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.

Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.
Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.
Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.
Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат.
Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение,
и езикът ми ще възхвали Твоята правда.

Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;
защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.

Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.
Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски;
тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение;
тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Катизма 17 (псалом 118) статия първа:

Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен.
Блажени, които пазят откровенията на Бога и от все сърце Го търсят.
Те не вършат беззаконие, ходят по Неговите пътища.
Ти заповяда да пазя твърдо Твоите заповеди.
О, да бяха се насочили моите пътища към спазване Твоите устави!
Тогава не бих се посрамил, гледайки всички Твои заповеди:
славил бих Те с правота на сърцето, като се уча от съдбите на Твоята правда.
Ще пазя Твоите устави; не ме оставяй съвсем.
Как момък ще запази в чистота пътя си? – Като пази себе си според Твоето слово.
От все сърце Те търся, не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди.
Скрил съм в сърцето си Твоето слово, за да не греша пред Тебе.
Благословен си Ти, Господи! научи ме на Твоите наредби.
С уста разгласях всички съдби от Твоите уста.
В пътя на Твоите откровения се радвам като за всяко богатство.
Размислям за Твоите заповеди и гледам Твоите пътища.
Утешавам се с Твоите наредби, не забравям Твоето слово.
Покажи милост към Твоя раб, и ще живея и ще пазя Твоето слово.
Отвори очите ми, и ще видя чудесата на Твоя закон.
Странник съм на земята, не скривай от мене Твоите заповеди.
Изнури се душата ми да желае Твоите съдби във всяко време.
Ти укроти гордите, проклетите, които се отклоняват от Твоите заповеди.
Снеми от мене укора и срама, защото пазя Твоите откровения.
Князете седят и се наговарят против мене, а Твоят раб размишлява за Твоите наредби.
Твоите откровения са моя утеха, (и Твоите устави) – мои съветници.
Душата ми е в прах хвърлена: оживи ме по Твоето слово.
Обявих моите пътища, и Ти ме чу: научи ме на Твоите наредби.
Дай ми да разбера пътя на Твоите заповеди, и ще размислям за Твоите чудеса.
Душата ми чезне от скръб: укрепи ме по Твоето слово.
Отдалечи от мене пътя на лъжата, и ми дай Твоя закон.
Избрах пътя на истината, турих пред себе си Твоите съдби.
Прилепих се към Твоите откровения, Господи: недей ме засрамя.
Ще се затека по пътя на Твоите заповеди, кога разшириш сърцето ми.
Господи, посочи ми пътя на Твоите устави, и ще се държа о него докрай.
Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон и ще го пазя от все сърце.
Тури ме в пътеката на Твоите заповеди, защото я силно пожелах.
Наклони сърцето ми към Твоите откровения, а не към корист.
Отвърни очите ми да не виждам суета; животвори ме на Твоя път.
Утвърди словото Си за Твоя раб, заради благоговението пред Тебе.
Отклони моето охулване, от което се страхувам, защото Твоите съдби са добри.
Ето, аз силно пожелах Твоите заповеди: животвори ме с Твоята правда.
Господи, да дойдат върху мене Твоите милости, Твоето спасение по словото Ти, –
и аз ще дам отговор на тоя, който ме хули, защото се уповавам на Твоето слово.
Не отнимай съвсем от устата ми словото на истината, защото аз се уповавам на Твоите съдби
и ще пазя Твоя закон винаги, во веки веков;
ще ходя свободно, защото търсих Твоите заповеди;
ще говоря за Твоите откровения пред царете, и няма да се посрамя;
ще се утешавам с Твоите заповеди, които съм възлюбил;
ще простирам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, и ще размислям за Твоите наредби.
Спомни словото към Твоя раб, на което да се уповавам Ти ми заповяда.
Това е утеха в неволята ми, че Твоето слово ме оживява.
Горделивите ме хулиха докрай, но аз не се отклоних от Твоя закон.
Спомнях си Твоите отвека съдби, Господи, и се утешавах.
Ужас ме обхваща при вида на нечестивците, които напущат Твоя закон.
Твоите устави ми бяха песни в мястото на моето странствуване.
Нощем си спомнях Твоето име, Господи, и пазех Твоя закон.
Той стана мой, защото пазя Твоите заповеди.
Мой дял е, Господи, – казах си, – да спазвам Твоите думи.
Молих Ти се от все сърце: помилуй ме по Твоето слово.
Размислях за моите пътища и обръщах стъпките си към Твоите откровения.
Бързах и не се бавих да спазвам Твоите заповеди.
Примките на нечестивците ме окръжиха, но аз не забравях Твоя закон.
По среднощ ставах да Те славословя заради Твоите праведни съдби.
Другар съм на всички, които Ти се боят и които пазят Твоите заповеди.
С Твоята милост, Господи, е пълна земята: научи ме на Твоите наредби.
Добро си сторил, Господи, на Твоя раб по Твоето слово.
Научи ме добре да разсъждавам и да познавам, защото вярвам на Твоите заповеди.
Преди моето страдание аз се заблуждавах; а сега пазя Твоето слово.
Благ и благодетелен си Ти (Господи); научи ме на Твоите наредби.
Горделивите плетат лъжа против мене; но аз от все сърце ще пазя Твоите заповеди.
Затлъстя сърцето им като тлъстина; но аз се утешавам с Твоя закон.
Добре ми е, че пострадах, та да се науча на Твоите наредби.
Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляда късове злато и сребро.

Слава.. И ныне…, Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава Тебе, Боже! (3 пъти), Господи помилуй (3 пъти), Слава.. и И ныне..

Статия 2:

Твоите ръце ме сътвориха и устроиха; вразуми ме, и ще се науча на Твоите заповеди.
Които се боят от Тебе, ще ме видят и ще се зарадват, задето се уповавам на Твоето слово.
Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, и по справедливост Ти ме наказа.
Нека, прочее, Твоята милост ми бъде утеха, по Твоето слово към Твоя раб.
Да дойде върху ми Твоето милосърдие, и аз ще живея; защото Твоят закон е моя утеха.
Нека бъдат посрамени горделивите, защото ме угнетяват без вина; аз размислям за Твоите заповеди.
Да се обърнат към мене, които Ти се боят и които знаят Твоите откровения.
Да бъде сърцето ми непорочно в Твоите наредби, та да се не посрамя.
Чезне душата ми за Твоето спасение; аз се уповавам на Твоето слово.
Очите ми чезнат за Твоето слово; аз говоря: кога ще ме утешиш?
Станах като мех на дим, но Твоите наредби не забравих.
Колко са дните на Твоя раб? Кога ще извършиш съд над моите гонители?
Изкопаха ми яма горделивите въпреки Твоя закон.
Всички Твои заповеди са истина. Несправедливо ме гонят: помогни ми;
без малко щяха да ме погубят на земята, но аз не оставих Твоите заповеди.
По Твоята милост ме оживявай, и ще пазя откровенията на Твоите уста.
Твоето слово, Господи, е навеки утвърдено на небесата;
Твоята истина е от рода в род. Ти си сложил земята, и тя стои.
Според Твоите решения всичко стои досега, защото всичко на Тебе служи.
Ако не бе Твоят закон утеха за мене, аз бих погинал в неволята си.
Довека няма да забравя Твоите заповеди, защото чрез тях ме оживяваш.
Твой съм аз, спаси ме, защото търсих Твоите заповеди.
Нечестивците ме причакват, за да ме погубят, но аз се вдълбочавам в Твоите откровения.
Видях предела на всяко съвършенство, но Твоята заповед е безмерно широка.
Колко обичам Твоя закон! Цял ден размислям за него.
С Твоята заповед Ти ме направи по-мъдър от враговете ми, защото тя е винаги с мене.
Станах по-разумен от всички мои учители, защото размислям за Твоите откровения.
Аз съм по-вещ от старците, защото пазя Твоите заповеди.
Удържам нозете си от всеки лош път, за да пазя Твоето слово.
От Твоите съдби няма да се отклоня, защото Ти ме учиш.
Колко са сладки на гърлото ми Твоите думи! по-сладки от мед на устата ми.
Чрез Твоите заповеди съм вразумен, затова мразя всеки лъжлив път.
Твоето слово е светило за ногата ми и светлина за пътеката ми.
Клех се да пазя справедливите Твои съдби, и ще ги изпълня.
Силно съм угнетен, Господи, оживи ме по Твоето слово.
Затова благоволи, Господи, да приемеш доброволната жертва на моите уста, и ме научи на Твоите съдби.
Душата ми е непрестанно в моята ръка, но Твоя закон не забравям.
Нечестивците ми поставиха примка, но аз не се отклоних от Твоите заповеди.
Твоите откровения приех като вечно наследие, защото те са радост за сърцето ми.
Наклоних сърцето си да изпълнявам Твоите наредби навеки, докрай.
Човешките измислици мразя, но Твоя закон обичам.
Ти си моя закрила и мой щит; на Твоето слово се уповавам.
Махнете се от мене, беззаконници, и аз ще пазя заповедите на моя Бог.
Укрепи ме по Твоето слово, и аз ще живея; недей ме посрамя в надеждата ми;
подкрепи ме, и ще се спася; и в Твоите устави непрестанно ще вниквам.
Ти поваляш всички, които отстъпват от Твоите наредби, защото техните хитрини са лъжа.
Ти отхвърляш нечестивците земни като сгурия, затова обикнах Твоите откровения.
От Твоя страх трепери плътта ми, и от Твоите съдби се боя.
Аз върших съд и правда; не ме предавай на моите гонители.
Защити Твоя раб за негово добро, та да ме не угнетяват горделивите.
Очите ми чезнат, очаквайки Твоето спасение и словото на Твоята правда.
Постъпи с Твоя раб по милостта Си и ме научи на Твоите наредби.
Аз съм Твой раб: вразуми ме, и ще позная Твоите откровения.
Време е Господ да действува: Твоя закон разориха.
Но аз обичам Твоя закон повече от злато, и то от чисто злато.
Всички Твои заповеди – всички признавам за справедливи; всички пътища на лъжата мразя.
Дивни са Твоите откровения; затова душата ми ги пази.
Откровението на Твоите слова просвещава, вразумява простите.
Отварям уста и въздишам, защото жадувам за Твоите заповеди.

Слава.. И ныне…, Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава Тебе, Боже! (3 пъти), Господи помилуй (3 пъти), Слава.. и И ныне..

Статия 3:

Милостно погледни към мене и ме помилуй, както постъпваш с ония, които обичат Твоето име.
Утвърди стъпките ми в Твоето слово и не давай да ме обладае никакво беззаконие;
избави ме от човешко потисничество, и ще пазя Твоите заповеди;
осияй Твоя раб със светлината на лицето Си, и ме научи на Твоите устави.
Из очите ми потоци води текат, задето не пазят Твоя закон.
Праведен си Ти, Господи, и справедливи са Твоите съдби.
Твоите откровения, които си заповядал, са правда и съвършена истина.
Ревността ми ме яде, защото враговете ми забраниха Твоите слова.
Твоето слово е твърде чисто, и Твоят раб го обикна.
Малък и презрян съм аз, но Твоите заповеди не забравям.
Твоята правда е правда вечна, и Твоят закон е истина.
Скръб и тъга ме постигнаха: Твоите заповеди са моя утеха.
Правдата на Твоите откровения е вечна; вразуми ме, и ще живея.
Викам от все сърце: чуй ме, Господи, – и ще спазя Твоите устави.
Тебе призовавам: спаси ме, и ще пазя Твоите откровения.
Предварям зората и викам: на Твоето слово се уповавам.
Очите ми предварят утринната стража, за да се вдълбочавам в Твоето слово.
Чуй моя глас по милостта Си, Господи; по Твоя съд оживи ме.
Приближиха се ония, които замислят лукавство; далече са те от Твоя закон.
Близък си Ти, Господи, и всички Твои заповеди са истина.
Отдавна узнах за Твоите откровения, които си Ти утвърдил навеки.
Погледни към моята неволя и ме избави, защото не забравям Твоя закон.
Застъпи се за делото ми и ме защити; по Твоето слово оживи ме.
Далеч е от нечестивците спасението, защото те не търсят Твоите наредби.
Много са Твоите щедрости, Господи, по Твоя съд оживи ме.
Много са моите гонители и врагове, но от Твоите откровения не отстъпвам.
Виждам отстъпниците и се съкрушавам, понеже те не пазят Твоето слово.
Виж, колко обичам Твоите заповеди; по милостта Си, Господи, оживи ме.
Истината е основа на Твоето слово, и вечен е всеки съд на Твоята правда.
Князете ме гонят безвинно, но сърцето ми се бои от Твоето слово.
Радвам се на Твоето слово, както оня, който е получил голяма печалба.
Мразя лъжата и се гнуся от нея, а Твоя закон обичам.
Седем пъти на ден Те прославям за съдбите на Твоята правда.
Голям е мирът у ония, които обичат Твоя закон, и за тях няма препъване.
Уповавам се на Твоето спасение, Господи, и Твоите заповеди изпълнявам.
Душата ми пази Твоите откровения, и аз ги много обичам.
Пазя Твоите заповеди и Твоите откровения, защото всичките ми пътища са пред Тебе.
Да стигне моят вик пред лицето Ти, Господи; вразуми ме по Твоето слово.
Да дойде молбата ми пред Твоето лице; избави ме по Твоето слово.
Устата ми ще произнасят хвала, кога ме научиш на Твоите устави.
Езикът ми ще възвести Твоето слово, защото всички Твои заповеди са праведни.
Да ми бъде Твоята ръка на помощ, защото Твоите заповеди избрах.
Господи, жадувам за Твоето спасение, и Твоят закон е моя утеха.
Да живее душата ми и да Те слави, и Твоите съдби да ми помогнат.
Заблудих се като загубена овца: подири Твоя раб, защото не съм забравил Твоите заповеди.

Слава.. И ныне..

Символ на вярата:

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.

И възкръсна в третия ден, според Писанията.

И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

В едната, свята, съборна и апостолска Църква.

Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

Чакам възкресение на мъртвите.

И живот в бъдещия век! Амин.

Трисвятое.., Пресвета Троице.., Отче наш..

Свещеникът: Защото Твое е Царството…

Четецът: Амин!

Тропари, гл. 8:

Ето, Женихът идва в полунощ и е блажен онзи слуга, когото Той намери да будува; а недостоен пък е онзи, когото Той намери да дреме. Така че внимавай, душо моя, не се отдавай на сън, за да не бъдеш предадена на смърт и ще бъдеш заключена извън Царството (небесно). Но стани и извикай: свят, свят, свят си, Боже наш, по молитвите на Богородица помилвай ни!

Слава:

Като размисляш за оня страшен ден, душо моя, бодърствувай, като запалиш своята свещ, която да блести с милосърдие, защото не знаеш кога ще дойде до тебе гласът, който казва: „Ето Младоженецът!“ И тъй гледай, душо моя, да не задремеш и да не останеш вън да хлопаш като петте девици, но бодро чакай да посрещнеш Христа с чист елей и Той ще ти даде божествения чертог на Своята слава.

И ныне:

Тебе, нерушимата опора и крепост, Богородице Дево, молим: унищожи кроежите на противниците, обърни в радост скръбта на твоите люде, укрепи вярващите, помагай на народа ни, моли се за мира на света, понеже Ти Си, Богородице, нашето упование.

*(на празници вместо тези тропари се чете тропара на празника)

Господи помилуй (40 пъти)

Христе Боже , Комуто всяко време и всеки час ,
на небето и земята се отдава поклонение и слава ,
Който си дълготърпелив , многомилостив и многосърдечен ,
праведните обичаш , грешните милваш и всички призоваваш
към спасение с обещание за бъдещите блага !
Сам Ти , Господи приеми нашите молитви в тоя час ,
напътствай живота ни към Твоите заповеди , освети
нашите души , очисти телата ни , помислите ни изправи
и ни избави от всяка скръб , злини и болести . Огради ни
с Твоите Свети Ангели , та запазени и наставлявани
от тяхното войнство да постигнем единство във вярата
и познание на Твоята непристъпна слава , защото
Си благословен во-веки ! Амин !

Господи помилуй (3 пъти), Слава.. И ныне..,

По-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите,  нетленно родилата Бог-Слово, Ти, Която Си наистина Богородица, ние те величаем!

С името Господне, благослови, отче!

Свещеникът:  Боже, смили се над нас и ни благослови, осветли ни с лицето Си и ни помилвай!

[Ако е пост и на утренята се е пяло „Аллилуя“ вместо „Бог Господ“, свещеникът произнася молитвата на св. Ефрем и се правят поклони:

Господи и Владико на моя живот,
не ми давай дух на безделие, униние, властолюбие и празнословие. (поклон)

Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов дарувай на мене, Твоя раб. (поклон)

Ей, Господи Царю! дарувай ми да виждам моите прегрешения
и да не осъждам моя брат, защото си благословен во веки веков.
Амин. (поклон)]

Ако не се е пяло „Аллилуя“, поклони не се правят, а се чете следната молитва на св. Мардарий:

Владико Боже Отче Вседержителю, Господи Сине Единородний Иисусе Христе, и Светий Душе – едно Божество, една Сила, помилуй мене грешния и по който начин Ти е угодно спаси мене, недостойния Твой раб, защото си благословен во веки веков. Амин.

Молитва от св. Василий Велики:

Господи Вседържителю, Боже на силите и на всяка плът, Който живееш във висините и гледаш на смирените, изпитваш сърца и утроби и ясно предузнаваш човешките тайни, безначална и вечна Светлина, в която няма изменение или сянка от промяна, безсмъртни Царю, приеми нашите моления, които, като се надяваме на Твоите милости, сега Ти принасяме от нечисти устни, и ни прости прегрешенията, извършени от нас с дело, слово, мисъл, съзнателно или несъзнателно; и ни очисти от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ни с бодро сърце и трезва мисъл да преминем цялата нощ на сегашния живот ние, които очакваме идването на светлия ден на Единородния Твой Син, Господ и Бог и наш Спасител Иисус Христос, когато Съдията на всички ще дойде със слава, за да въздаде на всеки според делата, та да не отпаднем и бъдем лениви, но като бодърстваме и действаме, да се намерим готови да влезем в радостта и божествения чертог на Неговата слава, дето не престава гласът на тези, които празнуват и е неизразима насладата на онези, които гледат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинската светлина, която просвещава и освещава всичко, и Тебе възпяват всички твари во веки веков! Амин!

Свещеникът, издигнал ръце, казва и тази молитва:

Тебе благославяме, вишний Боже и Господи на милостта, Който винаги вършиш с нас велики и неизследими, славни и необикновени неща, които са безброй, като ни даваш сън за успокоение на нашата немощ и облекчаване умората на многоотрудената ни плът. Благодарим Ти, че не ни погуби с нашите беззакония, но както обикновено прояви човеколюбие и въздигна нас, които лежим безнадеждно, за да славословим Твоето могъщество. Затова молим Твоята безмерна благост: просвети нашите духовни очи и събуди нашия ум от тежкия сън на леността, отвори устата ни и ги изпълни с хвала за Тебе, за да можем непоколебимо да Те възпяваме и прославяме, във всичко и от всички прославян Бог и безначален Отец, с Единородния Твой Син и всесветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

Дойдете да се поклоним… (с три поклона)

Псалом 120

Подигам очи към планините, отдето ще ми помощ дойде.
Моята помощ е от Господа, Който сътвори небето и земята.
Той не ще даде да се поклати ногата ти; няма да задреме Оня, Който те пази;
не дреме и не спи, Който пази Израиля.
Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка откъм твоята дясна ръка.
Слънцето денем няма да те удари, нито месечината нощем.
Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази твоята душа (Господ).
Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане отсега и до века.

Псалом 133

Благословете сега Господа, всички раби Господни, които стоите нощем в дома Господен (в дворите на дома на нашия Бог).
Дигнете ръце към светилището и благословете Господа!
Ще те благослови от Сион Господ, Който сътвори небето и земята.

Трисвятое, Пресвета Троице.., Отче наш..

Свещеникът: Защото Твое е Царството…

Четецът: Амин!

Тропари:

Помени, Господи, като Благ, Твоите раби и каквото са съгрешили през живота си и им прости: защото никой не е безгрешен, освен Тебе, Който можеш и на преставените да дадеш покой!

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, / и полезное всем подаваяй, / едине Содетелю, упокой Господи, души раб Твоих: / на Тя бо упование возложиша, / Творца и Зиждителя и Бога нашего.

Слава, кондак, глас 8:

Със светиите упокой, Христе Боже, душите на Твоите раби там, където няма болка, нито печал, нито въздишка, но живот безкраен.

И ныне, Богородичен:

Всички родове Те облажаваме, Богородице Дево, защото в Тебе благоволи да се вмести невместимият Христос, нашият Бог. Блажени сме и ние, които имаме Твоето застъпничество: защото се молиш денем и нощем за нас и чрез Твоите молитви ние се утвърждаваме. Затова като Те възпяваме, възкликваме: радвай се, Благодатна, Господ с Тебе.

Господи помилуй (12 пъти)

И следната молитва:

Помени, Господи, всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри, и всички православни християни, където и да са погребани и им прости всяко волно и неволно прегрешение, извършено с дума или дело, или с помисъл и ги засели на място злачно, място прохладно, където няма никаква болка, скръб и въздишка, там, където, където сияе светлината на Твоето лице и весели всички от века Твои светии. Дай на тях и на нас Твоето Царство и ни сподоби да станем съпричастни на Твоите неизречените и вечни блага, и да се насладим на Твоя безкраен блажен живот. Защото Ти си животът, и възкресението, и покоят на Твоите починали раби, Христе Боже наш и на Тебе слава отдаваме заедно с Твоя Безначален Отец и с Пресветия и Благия и Животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков, амин.

Преславна Приснодево, Майко на Христа Бога, принеси нашата молитва на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души!

Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Светий – Света Троице, слава на Тебе!

Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров!

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе!

Четецът: Слава.. И ныне…, Господи помилуй (3 пъти), благослови!

Свещеникът прави отпуст: Христос е истинският наш Бог, по молитвите на Своята Пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, да ни спаси и помилва като Благ и Човеколюбец.

Четецът: Амин!

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!

Четецът: Амин, амин!

Реклама