Автор: св. Игнатий Брянчанинов

1. Преди да започнеш да се молиш, постарай се да простиш на всички.

2. Моли се като грешник, а не като праведник. Когато молитвата не е одушевена от покаянието, тогава Господ не благоволи към нея.

3. Избери си правило, което съответства на твоите сили и го изпълнявай постоянно.

4. Старай се по възможност да се молиш уединено и тайно.

5. Качеството на истинската молитва се съдържа в това – умът да внимава в думите на молитвата, а сърцето да съчувства на ума.

6. Заключвай ума си в произнасяните думи на молитвата и се старай да го запазиш бдителен.

7. Когато усещаш сухота, ожесточение – не оставяй молитвата. Заради твоето търпение и подвиг срещу сърдечното безчувствие, милостта Божия ще снизходи към теб.

8. По време на молитва не търси възторг, не раздвижвай нервите си, не разпалвай кръвта си. Задръж сърцето си в дълбоко спокойствие.

9. Разсеяността и мечтателността много вредят на молитвата.

10. Отхвърляй всички помисли, които възникват по време на молитва – дори и най-благовидните!

11. Не проси в молитвата за нищо тленно и суетно, като помниш заповедта на Спасителя: Първом търсете Царството Божие и Неговата правда и всичко останало ще ви се придаде.

12. Изпълнението или неизпълнението на твоята просба оставяй на Божията воля.

ЗАРАДИ ПОСТОЯНСТВОТО И ТЪРПЕНИЕТО ПОЛУЧАВАМЕ ДАРА НА МОЛИТВАТА. ПИСАНИЕТО КАЗВА: „МОЛИТВАТА СЕ ДАВА НА МОЛЕЩИЯ СЕ“.

Из „Аскетически опити“, превод: Мартин Димитров

Реклама