Автор: старецът Никон Светогорец

продължение от тук

И последният въпрос, който ми бе зададен: „Значи хората извън християнството няма да се спасят? Милиардите хора няма ли да бъдат спасени? Нима Бог е несправедлив?“

Те не са познали християнството! Може да са чували за християнството, но това не означава, че са го познавали. Чували сте за индуизма, за будизма, за дзен, но не го познавате. Не знаете какво е то. Те също го правят. Ще отидат ли в ада? Възможно ли е Бог да е толкова несправедлив? Как ще бъдат спасени тези, които не са християни? Църквата е дала отговора още преди векове. Но тъй като имаме време за хиляда други неща, но не и за тези, които се отнасят до живота и смъртта и нашето спасение, затова и ги пренебрегваме. Църквата е отговорила преди векове.  Чрез устата на свети Юстин. Какво казва свети Юстин? И аз цитирам това, както си го спомням, преди 45 години, когато бях ученик и го прочетох за първи път. Какво казва светецът?  – и това е позицията на Църквата: „Тези, които са живели според Словото – тези, които са живели според Божието Слово – са християни“. Те са християни дори да сме ги смятали за атеисти – дори и да ги мислехме за атеисти.  Както например сред елините Хераклит, Сократ и други подобни. Те са християни. Въпреки че са живели преди Христос. Защо са християни? Защото са водили християнски живот. Защото християни ни правят не богословията, които имаме в ума си, или мислите, които имаме в ума си, или вярата, която имаме в ума си, а вярата, която показваме с живота си. Християни или не, ние разкриваме себе си чрез начина, по който живеем, а не чрез думите си. Думите са „въздух под налягане“.

На думи всички знаем. Нашата вяра показва дали сме християни. И ако сме добри християни, привличаме други. Това казва св. Йоан Златоуст: „Ако християните бяха християни, нямаше да има езичници.“ Това казва самият Христос: „Имам и други овци, които не са от тая кошара“ (Йоан 10:16). Кошарата е Църквата, която ни спасява от греха и от вълците на греха. „Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа; и ще чуят гласа Ми, и ще бъде едно стадо и един Пастир“. Пастирът познава овцете си. Кои от тях са негови и кои – на другия.

„И тях трябва да приведа“. И ще ги приведе. По какъв начин Христос ще спаси тези, които не са християни? Негов проблем, Негов въпрос, Негова работа. Ние ще гледаме какво правим ние. Какво иска Христос от нас. Ние няма да бъдем спасени по начина, по който се спасяват нехристияните. Към тях той ще бъде много снизходителен. Той ще бъде много по-строг към нас. Защото на когото много е дадено, от него много ще се изисква. Няма да се спасим, ако правим добрите неща, които правят другите. Ще трябва да направим много повече добрини,защото сме узнали и знаем много повече и ни се дават повече възможности, всички възможности чрез тайнствата на Църквата, за да се спасим. Затова не се отвръщайте от свещениците си, не се отвръщайте от владиците, не се отвръщайте от Църквата и нейните тайнства. Животът ни ще ни спаси, а не доброто ни сърце.

Ето защо свети Августин, когато чете думите на Христос, че „имам и други овци, които не са от тая кошара , продължава: „Колко овце все още са извън кошарата? И колко вълка има вътре? „ Христови ли сме? Приличаме ли на Христос? Светецът казва: „Както нарисуваната вода не може да утоли жаждата на този, който я е нарисувал или на този, който я гледа, а трябва да отидеш при извора, където има вода за пиене. И сега аз не правя нищо друго, а просто  ви рисувам тази вода на живота, която носи познание, която ни води към вярата, която ще ни спаси. В Евангелието от Йоан Христос казва на Самарянката: „а който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен“ (Йоан 4:14). Така ли е? Вярно ли е това, което казва Иисус? Наистина ли казва истината? Отговорът е много прост. И точно това ви казвам: „Елате и вижте.“ Толкова просто.

Нека света Богородица да ви даде просветление и смелост да се борите и да не отстъпвате. Ако загинем, ще загинем само заради мързела си.

Затова се молете и за мен, за да ме просветли добрият Господ и да ми даде кураж.

Света Богородица да ви закриля!

превод: Константин Константинов

Реклама