Автор: св. Лука Кримски

Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува

Какъв е този удивителен тропар на най-големия от празниците, който е толкова скъп за нас и толкова неразбираем за нехристияните, предизвикващ дори подигравките им?

Може ли огънят да бъде потушен с огън? Може ли тъмнината да бъде просветлена от тъмнината? Може ли злото да бъде победено от злото? Със сигурност не.

Подобното не се унищожава от подобното, а само от противоположното. Огънят се гаси с вода, мракът се разсейва със светлина, злото се побеждава с добро.

И все пак, противно на този всеобщ закон, Христос чрез Своята смърт победи смъртта.

Коя смърт? Духовната смърт. Онази смърт, чиято същност е отчуждението от Христос-Бог, Който е Любов, Път, Истина и Живот. Духовната смърт е отхвърлянето на пътя на доброто, любовта и истината и избирането на другия път – пътя на злото, омразата и лъжата.

А този път е от дявола, врага на Христос, защото той е баща на лъжата, омразата и злото. Така че духовната смърт е от дявола.

Тази смърт е потъпкана от Христос в неизмеримия и неизчерпаем поток на божествената любов, изливаща се от кръста на Голгота. Омразата на дявола към човешкия род е преодоляна от Божията любов към хората.

Така универсалният закон не е нарушен, защото подобното не може да бъде преодоляно от подобно, а само от противоположното, и е вярно, че чрез Своята смърт Христос е преодолял смъртта.

Чрез Христовия кръст е вързан князът, който царува във въздуха (Еф. 2:2), а онези, които са възлюбили Христос, получават сила да се борят с него, както и мощна защита срещу него.

Втората част на тропара е не по-малко изненадваща: „И на онези, които са в гробовете, живот дарува“.

Тя не само е удивителна, но и озарява сърцата ни с божествената светлина на най-ценната надежда. Ако Христос е възкръснал, то и ние ще възкръснем в телата си. Защото Той е възкръснал от мъртвите като първороден от мъртвите, като е поставил началото на всеобщото възкресение.

„Понеже, както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез Човека. Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят“ (1 Кор. 15: 21-22).

И така, не само духовната, но и телесната смърт е премахната от Христос чрез Неговия кръст и Възкресение. Но това е дело изцяло на Божието всемогъщество и няма нужда да го обсъждаме според законите на природата, защото и те са създадени от Твореца на всичко и Той е свободен да действа не според тях, а според законите на Своя Божествен ум и воля, които са ни неизвестни.

Елате да възпеем и да се поклоним на Христос, Който ни е избавил от духовната смърт и телесната гибел.

Амин.

Пасха, 1951 г.

превод от руски: Мартин Димитров