Братя и сестри!

Църковното настоятелство при храм „Св. цар Борис – Михаил“ – кв. Аспарухово открива дарителска кампания във връзка с честването на 100-годишнината от построяването на храма.

Храмът има нужда от ремонтни дейности (и не само), които текат и в момента, като са необходими  средства за завършване подмяната на подовите покрития.

Благодарим на всички благочестиви дарители, които биха искали да подпомогнат и дейностите, съпътстващи организацията на празника.

Как можете да се включите?

1. На място:
Варна, кв. Аспарухово, ул. Места 38 А, тел: 0896778675;

2. Чрез дарение по банкова сметка:
ТИТУЛЯР: ХРАМ СВ.ЦАР БОРИС – ВАРНА
IBAN: BG27STSA93000029134330
БАНКА ДСК;
BIC: STSABGSF
ОСНОВАНИЕ: ДАРЕНИЕ ЗА ТЕКУЩИ НУЖДИ НА ХРАМОВАТА ДЕЙНОСТ

Призоваваме Божието благословение и Неговата милост да бъдат над вас!

Реклама