Автор: старецът Маркел Каракалски

Синът и Слово Божие с Неговото неизречено въплъщение обнови и възсъздаде човека, който е сътворен по Божий образ, чрез ума, разума и духа, с които бе украсен в образ на Света Троица.

Но той отпаднал от божествения живот в Рая чрез нарушаването на заповедта и претърпял смърт, ставайки роб на тлението. Човекът се покварил и по тяло и по душа.

Светият Бог, виждайки сътворения от Него човек, че паднал на дъното на тлението, наклонил небесата и слязъл на земята. С други думи, оставил за кратко време небесата. Какво обаче оставил? Славата, която имал на небето! Божественият Павел нарича това „понизяване“, а богословът Григорий „смаляване на божеството“. И авва Исаак нарича това смирение на Сина  одежда на божеството: „Смиреномъдрието е одежда на божеството; понеже Синът и Слово на Бога и на Отца, въплъщавайки се на земята,  в него се е облякъл и общува с нас…“

Синът и Словото на Отца „ сияние на славата и образ на Неговата ипостас “ (Евр. 1:3) скрил под тази одежда, тоест под Въплъщението, висотата на Божеството Си.

С каква цел направил това? За да спаси подобното чрез подобното. С тялото, което приел, да спаси нашето собствено тяло; с душата Си да спаси нашата собствена душа; и с ума да спаси нашия собствен ум. Защото, ако Господ не беше приел тяло и душа и ум, нашата душа и ума и тялото щяха да останат неизцелени. Затова Ти, Христе мой, обедня и прие в ипостаста на божеството Си цялата наша земна природа; тяло, душа, ум и воля и всички съставни елементи на човешката природа.

Стената що беше посред, която ни отделяше от Рая, бе разрушена. Огненият меч, която пазеше Райските двери, се прибира и човешката природа отново участва в Дървото на Живота и се наслаждава на Рая, от който била изгонена поради непослушанието.

Синът и Слово Божие, неизменният образ на Отца, „приема образ на Раб от неискусобрачната Майка“ и става Човек чрез  човеколюбието, без да претърпи никаква изменение, „бидейки Бог истинен“. Слава на Твоето дълготърпение и снизхождение, Господи!

превод: Константин Константинов

Реклама