Беше Матей, син Алфеев, първом бирник (т.е. събирач на данъци или митар) и като такъв го видя Господ в Капернаум и го повика: върви след Мене. И той стана и Го последва (Мат 9:9). След това Матей покани Господа в своята къща и с това даде повод на Господ да изрече няколко велики истини за Своето идване на земята.

След като прие Дух Светий, светият Матей проповядваше Евангелието в Партия, Мидия и Етиопия, земята на черните. В Етиопия той постави за епископ някой си Платон, негов следовник, а той се оттегли за уединена молитва в планината, където Господ му се яви. Покръсти жената и сина на етиопския княз, за което князът много се разгневи и изпрати стража да доведе Матей на съд при него. Войниците отидоха и се върнаха при княза, като казваха, че са чули Матеевия глас, но не са могли да го видят с очите си. След това князът изпрати друга стража. Когато и тази стража се приближи до апостола, ги обля такава силна небесна светлина, че войниците не можеха да го погледнат, но изпълнени със страх хвърлиха оръжията си и се върнаха.

Така князът сам отиде при него. Като се доближи до св. Матей, от него засия такъв блясък, че князът изведнъж ослепя. Но светият апостол имаше милостиво сърце: той се помоли на Бога и князът прогледна – за съжаление той получи само телесно зрение, но не и духовно. Той хвана св. Матей и го прати на жестоки мъчения. Всъщност на два пъти гореше голям огън на гърдите му. Но силата Господня го запази жив и невредим. След това апостолът се помоли на Бог и предаде Богу духа си. Князът нареди тялото на мъченика да бъде положено в оловен ковчег и го хвърли в морето. Светителят се яви на епископ Платон и му каза къде се намират тялото и ковчегът. Епископът отиде и извади ковчега с тялото Матеево. Като видя това ново чудо, князът се кръсти и прие името Матей.

После князът остави всичката светска суета и прие презвитерски чин и богоугодно послужи на църквата. Когато умря Платон, на този Матей му се яви апостол Матей и го посъветва да приеме епископство. И така той прие епископството и беше пастир доста много години, докле Господ не го повика в Своето безсмъртно Царство.

Св. Матей е написал Евангелието си на еврейски език, което скоро било преведено на гръцки, а и при нас е дошло на гръцки, докато това на еврейски се е изгубило.

За този евангелист се говори, че никога не е ял месо, а се е хранил със зеленчуци и плодове.

Из „Охридски пролог, 16 ноември“, превод: Мартин Димитров

Реклама