Автор: старецът Маркел Каракалски

Предвечното и събезначално Слово на Бога и на Отца слезе в теб, Пресвета Богородице, чаша, която е пълна с благоуханията на Пресветия Дух. Слезе в теб с благоволението на предначалния Отец и със съдействието на Пресветия Дух и стана Съвършен Човек. Ти стана стълбицата, която видя Иаков, по която слезе Бог на земята и ти възведе възродените хора на небето.

Всички пророчества и символики имаха за цел да те предизобразят и да предвъзвестят, че ти ще станеш Майка на Бога и на човеците. Ти, пречиста Владичице, служиш за изпълването на предвечното решение на Твореца, което е въплъщението на Спасителя Христа. Никой не почете човешкия род, както ти.  Никой не бе в състояние да избави човека от тлението и смъртта.

Бог като Човеколюбец поиска спасението ни, но не намирал никой, от който би могъл да започне делото на спасението и да пръсне Своите божествени дарове в човека. Ти, Пречиста, си единствената Девица, Благодатната, и принесе себе си на Изкупителя, стана Майка на Божия Син и послужи в делото на спасението. И сега, моя Пресвета Богородице, се пренасяш на небесата, одушевеният престол на Небето. Източникът на светлината отива към светлината. Съкровището на живота върви към живота. Самият Твой Син, Иисус Христос, носен от ангелските чинове, слиза от небесата и те посреща.

Припадам пред тебе със свян и благоговение в този час и те моля. Послушай ме, премилосърдна моя Пресвета Богородице, и ми дари този скъпоценен дар, чистия помисъл. Твоят помисъл не остана в никоя от тварите. Надмина дори и небесните. Не се спря и в ангелските чинове. Ти си Ширшая небес, защото имаш за обитател Христос, който крепи вселената.

Пречистата твоя душа намери покой само в съзерцанието на Светия Бог, затова стана и чаша, пълна с благоухания, и в теб се всели цялата благодат на Пресветия Дух. Ти си Благодатната и никаква лъжа не съществува в теб: „Цяла си хубава, моя мила, и петно няма на тебе!“ (Песен на песните 4:7).

Днес, когато празнуваме твоето славно Успение, тази гореща молба ти отправям: запази помисъла ми гол от всяка мисъл, за да бъда благоугоден пред теб и да се издига чиста моята молитва към твоя Син и Бог, Който никой друг не е познал и обикнал толкова много, както ти, Пречиста Владичице.

Не отхвърляй моето моление, но ми дай здраве и сила да бдя през нощта и да потапям ума си в сърцето ми и с твоето майчинско благословение молитвата да действа неразсеяно в мен, за да слави превъзпятото Име на твоя Син, на Когото подобава всяка слава, чест и поклонение во веки. Амин!

превод: Константин Константинов