Автор: старецът Маркел Каракалски

Когато умът влезе в сърцето и пресладката молитва го разтърсва, тогава той придобива духовно усещане и дълбината на душата става като прозорец, през която съзира небесната стая, царството небесно.

Така се вижда, че чистото сърце и царството небесно са едно и се оказва истинно словото Божие, че „царството Божие вътре във вас е“.

И както Раят не е нищо друго, освен лицето и светлината на Светия Бог, така и чистата душа е един рай и само тя е наследник на царството небесно и за нея само важи блаженството на Господ: „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.“ (Мат. 5:8). Затова „тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си“ (Мат. 13:43). Оказва се истинно словото на свети Исаак, който ни увещава: „Старай се да влезеш в тайната стая на сърцето си и ще видиш небесната стая. Защото едно са и двете и  с едно влизане едновременно се виждат; понеже стълбицата на Царството е скрита в теб“ (Слово 30).

По тази причина ценността на душата е толкова голяма, че с нея не може да се сравни целият свят. „Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?“ (Марк. 8:36).

Както не можем да разберем напълно в този живот какво точно е раят, така не можем да разберем напълно и ценността на душата и какво величие крие в нея светият Троичен Бог.

Колкото повече човек разбира душата си, толкова повече навлиза в познанието на Света Троица. И познанието на Света Троица ни дава възможност да разберем и красотата на душата ни, защото душата е точно отображение на Бога, на Света Троица. Това означава богообразността на душата.

Гледката на чистотата на душата и усещането за небесното царство е много дивно, и когато умът гледа това, се разтърсва и предава своето удивление в мълчание на душата, която  избухва в пресладки сълзи на благодарение към премъдрия ни Творец, светия троичен Бог, Който е скрил толкова красота и благодат в този съсъд на душата, обградена от тялото, което използва като орган за нейните действия.

Слава на Твоето снизхождение, пречовеколюбиви Святи Господи, Който ми откриваш смисъла на душата ми, за да я подготвям за Царството Ти. Амин.

превод: Константин Константинов

Реклама