Днес от Девата се ражда Този, Който в ръката Си държи цялото творение;

с пелени, като смъртен се повива Този, Който е неосезаем по природа;

в ясли ляга Бог, Който в началото утвърди със слово небесата;

с мляко от гърди се храни Този, Който в пустинята изля като дъжд манна за народа;

мъдреците призовава Женихът на Църквата;

даровете им приема Синът на Девата.

Покланяме се на Твоето Рождение, Христе;

покланяме се на Твоето Рождение, Христе;

покланяме се на Твоето Рождение, Христе!

Покажи ни и Божественото Твое Богоявление!

Слава на 9-ти час от Царските часове в Навечерието на Рождество Христово, превод: о. Траян Горанов, източник: https://sluzhbi.blogspot.com/2021/12/24.html

Реклама