Автор: Виталий Чеботар

Всеки от нас влизайки в храма е виждал, че там хората се кръстят и правят поклони. Но едва ли някой се замислял защо е необходимо да правим кръстно знамение? Какво то символизира? Как правилно трябва да се кръстим? Защо се покланяме? Колко вида поклони има? И т. н. На всички тези въпроси ще се опитаме да дадем кратки и изчерпателни отговори.

Кръстът е най-главният символ за християните. Той не само е оръдие на световно спасение, на който бе разпнат Иисус Христос, но и постоянно напомняне затова, че хората не могат да станат християни без да приемат кръста в основата на техния живот. Също така кръстното знамение, както и поклоните, са външен израз на църковните и домашните молитви на вярващия.

Според предписанията на св. Православна Църква православният християнин трябва да се кръсти по следния начин: свива заедно  първите три пръста на дясната ръка, като че ли иска да вземе щипка сол или захар. Те символизират Святата Животворяща Троица: Отец, Син и св. Дух; двата последни пръста се свиват към дланта и това показва, че Синът Божий заради нашето спасение напуснал Небесата  и слязъл на земята, приел в Себе Си човешка природа и по този начин са се слели двете природи – Божествената и човешката. С краищата на трите пръста се докосва челото – за да освети мислите си, корема – за да освети живота си, горния край на двете рамена – за да освети делата на ръцете си. Важно да отбележим, че при кръстенето е необходимо да се казваме молитвата „В името на Отца, и Сина, и Св. Дух, сега и и винаги и во веки веков. Амин”, като при произнасянето на първото Лице на Св. Троица си докосва челото, второто Лице  – корема и третото – двете рамена.  Това е правилният начин за извършване на кръстното знамение. Много често можем да видим как много вярващи поради незнание или невнимание допускат грешки по време на кръстенето. Те се допускат тогава, когато кръстното знамение се извършва бързо, небрежно, неравно; кръстейки се, докосваме не корема, а гърдите; без да довършим да се кръстим, веднага правим поклон.

Кръстното знамение съпровожда православния християнин през целия му съзнателен живот – по време на всичките молитви, богослужения и църковни свещенодействия, преди и след приемането на храна, преди и след завършване на всякаква работа.

Относно поклоните трябва да кажем, че те биват поясни и земни. Поясният поклон се извършва с навеждането на горната част на тялото, като с краищата на дясната ръка докосваме пода. Земният поклон се извършва със ставане на колене и с челото се докосва пода. За разлика от поясните поклони, вторите не се извършват от Пасха (Великден) до деня на Св. Троица, а също така в неделните дни и на големи църковни празници.

Реклама