Автор: прот. Алексей Умински

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Днешното евангелско четиво е посветено на притчата за талантите. Един човек поверил на своите слуги пари, таланти, на всекиго – според способностите и усърдието. На един той поверил пет таланти, на друг два, а на трети – един талант и им заповядал да пуснат тези пари в обращение, за да принесат те печалба.

Слугите се опитали да използват това, което им дал господарят, максимално добре: петте таланта на първия донесли огромна печалба – още пет таланта, другият също двойно умножил дадените му пари. А третият се изплашил, че може да загуби парите и закопал своя талант в земята, за да го върне на господаря без загуба и да не бъде виновен.

Обикновено тази известна притча за талантите се разглежда като притча за съда, за това как хората ще отговарят пред Бога за своя живот. Но в нея има още един важен момент: тя говори за най-голямото доверие, което Бог оказва на човека, за това как по удивителен начин Господ докрай се доверява на всеки от нас.

Нали да дадеш на друг човек пари, за да ги управлява, това означава да ги подложиш на огромен риск? Човекът може да бъде неспособен да се разпорежда с тези пари и неправилно да ги вложи, може да го измамят, има огромно количество възможности просто да загуби тези пари или да изпадне в още по-големи дългове. Да оперираш с чужди пари – това е много отговорно и опасно, а да ги довериш на друг означава – много да вярваш в него.

Така Господ на всеки един от нас се доверява докрай, отдавайки таланти, под които ние разбираме способности, Божии дарове, с които Той ни обогатява. Той не просто ни доверява нашия живот, но ни доверява да действаме от Негово име, зад Него да се „прикриваме” и защитаваме. И това Божие доверие в някого може да извика радост, а в някого – уплаха и даже отдръпване, защото да живееш с такова доверие, с такава любов, не е много просто. Твърде по-просто е да живееш по правила и схеми, които от по-рано са известни и предопределени, когато знаеш, че на всяка конкретна постъпка следва определен отговор. А християнството не ни дава никакви опори: нито увереност, нито гаранция – нищо, а само знанието за това, което Бог ни доверява.

Слугите от притчата за талантите принесли нещо на господаря. А ако те не бяха донесли никаква печалба, ако бяха ги разпилели и загубили – как би се отнесъл към тях господарят? Какво би станало с тях? И ние знаем, какво би се случило с тях, защото в друга евангелска притча блудният син не умножил бащиното наследство, не запазил, а разпилял своето наследство напразно и живял в далечна страна, но когато той се върнал при баща си, последният отново го обогатил.  А ето слугата, който, както изглежда, нищо лошо не сторил, просто заровил таланта в земята и казал на стопанина: „Ето ти твоето”, се подлага на осъждане, защото той не доверил своя живот на Бога. „Аз знаех, че ти си жесток човек, жънеш, гдето не си сял, и събираш, гдето не си пръскал”, казал слугата. Колко често слушаме от хората такива думи, че Бог е жесток, че Бог е несправедлив, – думите на раба, който не умножил своите таланти, закопал ги в земята.. Той не повярвал, че Бог е благ, че Той му се доверява, че Той го обича, а поискал да живее с увереността, че самият той за нищо не отговаря, че си има свои собствени правила.

Но в нашата християнска вяра няма никакви правила, които биха ни давали някаква гаранция за нещо. Ние не можем да се скрием нито зад традициите, нито зад някакви общи норми и да мислим, че ако ги изпълняваме, ни е гарантирано спасението. Нищо подобно няма да има. Господ ни доверява нашия живот, та ако искаме, ако рискуваме да станем християни, да се стараем да бъдем християни винаги и на всяко място. Ако човек стои на едно място, мислейки си, че „щом не живея, значи не греша, щом ходя, значи не падам“, то той не върви към Христос.

На всеки от нас е дадена огромна свобода и отговорност, а това е нещо много сложно. Тежко е за човека да живее в свобода, да повярва, че Бог така го обича, че няма всъщност никакво значение дали си умножил своя талант, но по-важно е друго: със същото ли доверие се отнасяш ти към Бога, както Бог ти се доверява? Обичаш ли Бога истински? Съществуват ли отношения на любов и истинност?

Ние винаги се боим да не сгрешим, търсим готови отговори на всички въпроси. Сега едни от най-популярните книги сред християните – това са отговори на въпроси за духовния живот. Ние мислим, че ако прочетем всички отговори, ще започнем да живеем по-християнски, напълно забравяйки за това, че Евангелието ни учи да ходим по водата.

Когато човек доверява своя живот на Бога, той престава да се страхува. Той не се страхува да не загуби нещо, не се страхува даже да сгреши, защото ако той върви към Бога, но по пътя пада, заблуждава се и греши, Господ така или иначе го води след Себе Си, така или иначе Го спасява.

Евангелското четиво за талантите говори за това как трябва да гледаме на нашия път към Бога, на нашите отношения с Него: нека не се страхуваме да живеем в Христа и нека истински да се доверим докрай на нашия Господ Иисус Христос. Амин.

превод: прот. Йоан Карамихалев, източник: pravmladeji.org

Реклама