Автор: Владимир Басенков

Колкото и странно да звучи – трябва да се спазва Божия закон. Нещо, което днес по всякакъв възможен начин избягваме да правим.

Спасителят зове християните във всичко да подражават на Него, защото Той желае вечно щастие за човека. Христос е щастлив и самодостатъчен по подразбиране. Освен това Той обича хората и им желае това, което познава най-добре – любовта. Господ е Светлината на света за хората, Той е Фарът в тъмнината и Слънцето на правдата. И Той призовава учениците, тоест нас, християните, да подражаваме на Учителя си. Първо, да привличаме нови хора по пътя към спасението. Второ, самите ние да постигнем обожение, да осветим сърцето си с Христос. На планината Тавор Спасителят разкри на апостолите истинската светлина на светостта.

– Това е обожението, – казва Господ, сияейки в ярка светлина пред учениците Си.  – И Вие ще бъдете такива, мои приятели, ако следвате Моите препоръки.

Постигането на всяка една цел изисква определена последователност в действията ни. Обожението не е изключение. Христос, макар и Бог, не отказа да изпълни закона. Той не се нуждаеше от някакви ограничения, защото е съвършен и в духовен план може да се каже, че е абсолютно зрял. Човечеството е нещо друго. Божите деца тепърва трябва да възпитават в себе си светостта. А духовното детство на човека продължава през целия му съзнателен живот. През това време той или се предава в Божиите ръце, или следва (в най-широкия смисъл на думата) разврата на светските заповеди.

Законът е нужен не на Бога, а на хората. Законът е система за възпитание или система за трениране на душата. Такива сравнения, разбира се, са непълни и едва донякъде наподобяват онова, което християнинът наистина изпитва, когато излиза на духовна бран и става причастник на живителна благодат. Но в крайна сметка законът е необходим механизъм, за да насочва вярващия към правилния път и да го насочва към Бога. Много е важно с какво се захранва локомотивът на християнина, тоест какъв дух го кара да постига целите си. Това е може би най-трудната част. Законът изобщо не предполага механични действия. Спазването на закона трябва само по себе си да развива смирение във вярващия, без което е просто невъзможно да види Бога.

Христос ни призова да се учим от Него на кротост и смирение. И отново Бог ни призовава да Му подражаваме. Ако се настроите на вълната на смирението, тогава можете да чуете Бога. Законът едновременно дисциплинира и напълно разкрива пълнотата на Божия образ, който е заложен в човека. Следвайки предписанията на Църквата, можем да видим онова Божие Царство, което се намира вътре в нас. И това не е толкова обременяващо, колкото звучи.

Ако се молим и променяме мисленето си чрез изповедта и причастието, тогава незабелязано ставаме притегателен център за хората около нас. Хората искат да общуват с нас и това е нещо хубаво! И това не е наша заслуга, а се случва заради това, че чрез нас „свети” Христос. Посявайки доброто семе в себе си, вече не можем да не правим добри дела, дори те и да ни се струват изключително незначителни. Развивайки добродетелите, посадени от Христос, получавайки даровете на Св. Дух, ние започваме да преподаваме на другите Бога в този свят, понякога дори без да го подозираме.

За да станем светлината на света, за която говори Спасителят, е необходимо да изпълняваме Неговия закон. И основата на християнския закон е любовта към Бога и към Божия образ във всички хора около нас, без изключение. Трябва твърдо да си кажем:

– Ако искам да бъда с Бога, ако Го обичам, просто трябва да изпълнявам волята Му.

Това не е лесно, но можете да започнете от малкото, не бързайте, и винаги молете Господ да ви помогне. Нищо не можем да направим без Него. Но с Него можем всичко. Бог ни моли да станем светлината на света, за да може този свят да започне да се преобразява още отсега. Не бива да отказвате подобно предложение. Бог ни зове още сега, за да започнем да изграждаме с Него новата реалност. А с течение времето тази реалност за нас ще стане вечна.

превод от руски: Виталий Чеботар.

източник: сайт „Православная жизнь” –

https://pravlife.org/ru/content/kak-stat-svetom-dlya-mira

 

Реклама