Братя и сестри,

уведомяваме ви, че банковата сметка на Църковното настоятелство при храм „Св. цар Борис“ – Варна в Първа инвестиционна банка, с която се събираха дарения за нашите дейности, е закрита. В тази връзка превеждането на суми по нея няма да може да се осъществява занапред.

Ако желаете да направите дарение, можете да го направите лично в храма, като се обърнете към свещопродавците или дежурния свещеник.

След 1 януари 2021 г. Църковното настоятелство ще открие нова банкова сметка за дарения, за което ще бъдете своевременно информирани.

От Църковното настоятелство при храм „Св. цар Борис“- гр. Варна