Школата по математика към храм „Св. цар Борис“ – кв. Аспарухово, гр. Варна организира индивидуални и групови курсове по математика за ученици от 5. до 12. клас.

Цената за два учебни часа в група е 10 лв./на ученик; за индивидуално обучение – 25 лв.

За справки и записвания:

Дечко Дяков – учител по математика – тел. 0898 687746

о. Добромир Георгиев – тел. 0899 050060

Реклама