Житие

Този знаменит певец и композитор, преподобни Йоан Кукузел, живял през 13-ти и 14-ти век. Той е по произход българин. Родил се около 1280 г. в град Дирахия (днес Дурацо, Албания).

Той оставил майка си вдовица в родния град и отишъл да се учи в придворната школа в Цариград. Проявил големи дарования.

Заради прекрасния му глас и възхитителното му пеене императорът го обикнал и го назначил за пръв певец при своя двор.

Своята скръб по родината и родната си майка преподобни Йоан изразил в оригинална композиция, която сам нарекъл “Полиелей на българката”.

Отегчен от суетата на столицата, тайно от императора, Йоан заминал за Атон. Влязъл като послушник в лаврата на преподобни Атанасий Атонски. Братята го приели като непознат прост човек и го назначили за пастир. По-късно, като узнали неговото изключително дарование, постригали го в монашество.

Като монах вече, преподобният си построил вън от манастира килия с малка църква в чест на светите Архангели. Там прекарвал в уединение първите шест дни на седмицата. В централната манастирска църква дохождал в неделни и празнични дни и пеел на десния клир.

Насън и в будни видения няколко пъти Божията Майка му изразявала своето благоволение. Веднъж дори го възнаградила за вдъхновеното му пение със златна монета. Намирал се в дремещо състояние, когато станало това. Щом се събудил, монетата се оказала в дясната му ръка. Тази златна монета стои и до днес, прикачена към чудотворната икона на св. Богородица в лаврата. Тая икона се нарича с неговото име “Кукузелиса”.

Преподобни Йоан Кукузел прекарал монашеския си живот в изумителни подвизи на съзерцание, молитва и пост.

Удостоил се да предвиди деня и часа на своята кончина. Простил се с братята, причастил се със светите Тайни Христови. Помолил братята да погребат тялото му в построената от него архангелска църква и предал душата си на Господа с молитва и блажена усмивка на уста.

Починал на 1 октомври 1360 г., в деня на Богородичния покров.

Светата църква го е канонизирала като светец. Съставени са му служба, молебен, канон и акатист, които са преведени на старобългарски език.

Принос за източно-църковната музика

Музикалната дейност на св. Йоан Кукузел е твърде значима и популярна, макар че не всички ръкописи, съдържащи негови творби са добре проучени. Самият Йоан се проявява като виден музикален теоретик и реформатор на византийското нотно писмо. Известни са 90 негови композиции. Най-прочутата му творба е „Полиелей на българката“. Запазени са много негови изображения, които подчертават неговата популярност. Музикалните съчинения и идеи на св. Йоан Кукузел са използвани от много поствизантийски църковни творци, наследници на Ангелогласния майстор – Йоан Трапезундски, Петър Берекет, Даниил Протопсалт, Петър Ефески, Теодор Фокейски, Иаков Пелопонески, Мануил Византиец, Петър Византиец, Григорий Левитски, Константин Византиец, Хурмузий Хартофилакс, Петър Лампадарий, Стефан Лампадарий, Георги Критски и др.

Литература:

  1. Жития на светиите, 1991 г. – Синодално издателство
  2. Йоан Кукузел – https://bg.wikipedia.org
  3. Ивайло Борисов – Българският принос в музиката на Православната църква, pravoslavie.bg

Съставил: Мартин Димитров

Реклама