Блаженият Епифаний казваше: „Необходимо е да се сдобием (ако е възможно) с християнските книги. Дори само това да гледаме книгите ни прави по-колебливи към греха, но и ни подбужда да си отваряме очите все повече към Божията воля.“

Както и следното: „Голяма безопасност за избягването на греха е четенето на свещеното Писание.“

„Непознаването на свещеното Писание е голяма пропаст и дълбока бездна.“

„Голямо предателство на спасението е хората изобщо да не познават божествените закони.“

И отново рекъл: „Бог на грешниците дарява и главницата, когато се покайват, както на блудницата и митаря, докато от праведните търси и лихвата. И това именно Господ казал на апостолите: „Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно…“

Един брат попитал същия старец: „Как идва страхът Божий в душата?“ И старецът отговорил: „Ако човекът има смирение и нестяжание, в него идва страхът Божий“.

***

В началото на монашеския си живот сам авва Евпрепий посетил един старец и му казал:

– Авва, кажи ми, как мога да се спася?

А той отвърнал:

– Ако искаш да се спасиш, където и да ходиш, не бързай да вземаш думата, преди някой да те попита.

Той почувствал съкрушение, поклонил се и казал:

– Наистина, много книги прочетох, но такава полза никъде не получих.

И си тръгнал с духовна полза.

***

Амма Евгения казва: „От полза ни е да живеем като просяци, стига само да сме заедно с Иисус. Защото този, който е заедно с Иисус, е богат, дори материално да е беден. Този, който предпочита земното пред духовното, ще загуби и двете, докато онзи, който желае небесното, непременно ще намери и земни блага.

***

Един брат попитал някой старец:

– Какво добро мога да направя и да намеря живот в него?

И старецът казал:

– Бог знае доброто. Но чух, че някой от отците попитал великия авва Нистеро, приятеля на авва Антоний: „Какво се смята за добро дело, за да го направя?“ И той отвърнал: „Всички добродетели не са ли равносилни? Свещеното Писание казва, че Авраам бил страннолюбив и Бог бил с него. Пророк Илия обичал безмълвието и Бог бил с него. Пророк Давид бил смирен и Бог бил с него. Оттук, това което чувстваш душата ти да иска и е в съгласие с Божията воля, това прави и бди над сърцето си.“

***

Авва Пимен казва: „Бодърстването, вниманието върху себе си и разсъдителността, тези три добродетели са водители на душата.“

Той също така казва, че когато един човек строи къща, много са нужните материали, които събира, за да може да издигне къщата, но и различни помежду си, така и ние нека придобием поне малко от всички добродетели. Също така казал: „Опитай колкото можеш да не се отнасяш зле с никого, и дръж чисто сърцето си в отношенията ти с всеки човек.“

***

Един от старците каза: „Ако нашият вътрешен човек е трезвен, има силата да защитава и външния човек. Но ако липсва вътрешната предпоставка, нека опазим  колкото сили имаме езика ни.“

***

Един старец казва: „Ако лягаш да спиш или ставаш или каквото и друго правиш, ако имаш Бога пред очите си, в никакъв случай врагът не може да те уплаши, и ако помисълът ти по този начин остава неизменно прикован в Бога, тогава и Божията сила ще пребивава в него.“

***

Един от отците казал: „Ако първо не намразиш, не можеш да обикнеш“, тоест ако не намразиш греха, не можеш да вършиш Божията воля, както се казва в свещеното Писание „избягвай злото и върши доброто.

Но и в този случай винаги е в сила душевното разположение. Защото Адам, макар и да бил в Рая, престъпи Божията заповед, докато Йов, макар да седеше на бунището, запазил самообладание. Така единственото, което Бог иска от човека, е неговото благоразположение и винаги да има страх Божий в себе си.

***

Един старец казва: Погрижи се с особено внимание да не вършиш грях, за да не похулиш Бога, Който живее в теб и така да Го прогониш от душата си.

превод: Константин Константинов

Реклама