Братя, сегашното време е време за покаяние. Блажен е онзи, който изобщо не е паднал в мрежите на врага. Блажен  за мен е и онзи, който е паднал в мрежите му, но е успял да ги скъса и да му избяга, намирайки се в настоящия живот. Той, живеейки още в тяло, е успял да избяга от войната и да се спаси, както рибата се изплъзва от мрежата. Защото рибата, дори да бъде уловена, ако скъса мрежа и се устреми към дъното, след като е във водата, се спасява. Но ако я изтеглят на сушата, тогава вече не може да си помогне. Така и ние.

Докато сме в този живот, сме приели сила и власт от Бога сами да разкъсаме веригите на желанията на врага, да отхвърлим бремето на греховете ни чрез покаянието и да се спасим, печелейки царството небесно. Но ако ни постигне онази страшна заповед, ако душата се раздели от тялото и тялото влезе в гроба, тогава вече не можем да си помогнем – точно както става с рибата, която са изтеглили от водата и са я затворили в съд.

Брате, не казвай «Днес съгрешавам и утре се кая», защото не си сигурен. На Господ принадлежи грижата за утрешния ден. (от св. Ефрем)

***

Един брат попитал авва Пимен:

– Авва, имало двама братя, единият монах, а другият мирянин. Една нощ монахът решил да хвърли монашеската схима веднага щом се съмне. Мирянинът също решил да стане монах. Но и двамата умрели в същата нощ и така не успели да осъществят своите намерения. Като какви ще бъдат счетени?

И старецът отговорил:

– Монахът умрял като монах и мирянинът умрял като мирянин. Защото в състоянието, в което били намерени, в него и отминали.

***

Разказвали за един старец, че когато помислите му казвали «Остави днес, утре ще се покаеш», той ги борил с думите: «Не! Днес ще се покая, и утре нека бъде Божията воля!»

***

Един старец казал: Порок, който не се е осъществил, не е порок. И добродетел, която не се е осъществила, не е добродетел.

***

Рече авва Илия:

„От три неща винаги се боя: когато душата ми излезе от тялото, когато застана пред Бога, и когато излезе решението против мене.“

***

Някой попитал авва Антоний:

– Какво трябва да опазя, за да бъда угоден Богу?

И старецът отговорил:

– Спазвай нещата, които ще ти кажа: Където и да ходиш, винаги да имаш Бога пред очите си. Каквото и да правиш, да се облягаш на свидетелството на божествените Писания. И на което и място да живееш, не се мести лесно оттам.

Тези три неща пази и ще се спасиш.

***

Авва Вениамин, умирайки, казал на духовните си чада: Правете това, което ще ви кажа, и можете да се спасите: винаги бъдете радостни, молете се непрестанно и благодарете на Бога за всяко нещо.

***

Св. Григорий Богослов казва: от всеки човек, който е кръстен, Бог иска тези три неща: от душата права вяра, от езика – истината и от тялото – целомъдрие.

Из Патерика, превод: Константин Константинов

Реклама