Автор: св. Николай Велимирович

По времето когато нашият Господ проповядвал Евангелието и изцелявал всяка немощ и всяка болест сред народа, имало в града Едеса, на брега на река Ефрат, някой си княз Авгар, който страдал от проказа. Той бил чул за Христа, Лекаря на всяка болка и болест, и изпратил художник на име Ананий в Палестина с писмо до Христос, в което умолявал Господа да дойде в Едеса и да го изцери от проказата. В случай, че Господ не можел да отиде при него, князът бил наредил на Ананий да изрисува Неговия образ и да го донесе, като вярвал, че изображението ще го излекува.

Господ отговорил, че не може да отиде, понеже приближивало времето на Неговите страдания, но взел една кърпа и избърсал лицето Си, като с това оставил съвършено отображение на пречистото Си лице върху кърпата. Господ дал тази кърпа на Ананий, като изпратил и послание към княза, че той ще се изцели от нея, но не напълно, и заради това Той щял да му изпроводи по-късно пратеник, който да го освободи от остатъка на болестта.

Като получил кърпата, Авгар я целунал и проказата паднала от тялото му, като останала само една малка част върху лицето му. По-късно апостол Тадей, като проповядвал Евангелието, дошъл при Авгар, изцерил го тайно и го покръстил. След това князът разрушил идолите, които стояли при портите на града и поставил кърпата с образа на Христос над входа, върху дъска със златна рамка и украсена с перли. Князът също така сложил следния надпис над иконата при портите: „О, Христе, Боже наш, да не се посрами никой, който се надява на Тебе.“

По-късно един от правнуците на Авгар възстановил езичеството и епископът на Едеса отишъл през нощта и зазидал иконата над градските порти. Минали векове. По времето на император Юстиниан, Персийският цар Хозрой нападнал Едеса и градът бил в голяма беда. Епископът на Едеса Евлабий имал видение от Пречистата Божия Майка, която му разкрила тайната на иконата, която била зазидана и забравена. Иконата била намерена и с нейната сила персийската армия била победена.

През 944 г. императорите Константин Багренородни и тъстът му Роман Лакапин, движими от християнско благочестие, купили неръкотворния образ и го пренесли в Цариград, като го поставили в храма “Св. София”. Именно това пренасяне на неръкотворния образ се празнува на 16 август.

Из „Охридски пролог“, превод: Мартин Димитров

Реклама