Група млади хора, незапознати с вярата, отишли при Стареца. Те били слушали за о. Паисий и им било любопитно да се срещнат с него. След като ги почерпил с локум и вода, седнал до тях, за да ги изслуша. Те му казали:

– Отче, искаме да извършите чудо в наше присъствие, за да повярваме в Бога.

– Един момент – отговорил той.

Влязъл вътре, взел нож и казал на шега:
– Застанете в редица! Ще ви отрежа главите и след това по чудесен начин ще ги залепя на мястото им. Но моля ви, не заставайте близо един до друг, за да не ги разменя.

Младежите веднага реагирали:
– Не!!! Ние искаме да видим друг вид чудо.

Тогава Старецът седнал до тях и им разказал следното:

– Бог би могъл много лесно да накара хората да повярват в Него, като им покаже чудеса. Със Своята свръхестествена сила, видима за нас, Той би могъл да накара всеки да повярва. Но Той не иска хората да вярват в Него поради възхита от свръхестествената Му сила. Напротив, Той иска да вярваме в Него и да Го обичаме, защото е безкрайно благ.

Бог никога няма да извърши чудо, за да покаже Своята сила, и така да придобие повече вярващи в Него. Той върши чудеса, за да покрие човешката немощ. Ще ви дам пример, за да разберете по-добре какво имам пред вид.

Ако сме в пустинята и се налага да счупим камък, ние търсим друг камък, за да счупим първия. Ако не успеем да намерим, се обръщаме към Бога и Той ще извърши чудо. Но трябва да помним, че първо смирено трябва да се опитаме да направим което е по силите ни. Трябва да молим Бога за помощ само за това, което ние като човешки същества не можем да направим.

Ще ви дам друг пример: ако страдаме от някаква болест и искаме да се излекуваме, трябва да потърсим лекар. Когато лекарят не може да ни помогне, тогава трябва да се обърнем към Бога да извърши чудо.
Реклама