Автор: архим. Андреас Конанос

Всички ние, които ходим на църква, нека бъдем толкова влюбени в Христос, че другият да го вижда и да се приближава до нас. Казват, че любовта не може да се скрие. Ако сме влюбени в Господа и силно Го обичаме, цялата земя ще го види. И след като сега сме разпилени и разпръснати по цялата земя ние, християните, влюбени в Господа, слушатели на това предаване и на всички други предавания, и другите ще вкусят от Христос и ще кажат:

– Какво има? Защо си такъв? Защо си толкова радостен, когато се връщаш от Литургията? Защо сияят твоите очи? Защо блести лицето ти? Защо ме докосва любовта ти? Защо милувката ти смекчава сърцето ми?

– Защото Той съществува, – ще кажем ние.

– Кой е Той? – ще ни попитат.

– Христос.

– Къде е Той? И аз искам да видя лицето Му!

– В Църквата. Ела да Го видиш! Аз там ходя, това е моята тайна. Нямам други тайни за красотата, нямам друга тайна за щастието. Ходя на църква, чувствам Господа и животът ми се променя.

Много ми харесва този църковен подход! Много ми харесва тази еклисиология, която има отношение към личността на Христос и връзката с Него. Но не като дълг или формалност, не като задължение, не както казват някои, които са израснали със задълженията: „И ние сме длъжни да правим това!”. Не! Това „длъжни сме” при светците означавало именно да идва от сърцето, така спонтанно, като движение на живот и любов. Затова не притискай детето си! Ти ме попита: „Какво да правя? То не ходи на църква”. Не го мъчи, дай му да почувства сладостта, т.е. когато то види в очите ти въодушевление, докато му говориш и го почувства, тогава ще дойде. Ако не го почувства, означава, че или от тебе не е излязло голямо въодушевление, следователно ти грешиш, следователно трябва да се покаеш, да спреш и да не настояваш или пък означава, че времето му още не е дошло. В този случай търпеливо очакваме промяната и Божието чудо. Това не означава, че никога няма да стъпи в църква. Но и този натиск, който постоянно прилагаш, тази врява, която вдигаш всяка неделя за ходенето на църква, не са решение. Църквата е любящо събитие, тя е събитие на радост и любов. Разбираш ли?

Къде е твоето дете? Доведе ли го наблизо да слуша? Искам сега да му кажа нещо. Я го доведи до радиото, за да му го кажа лично. И тъй, млади мой приятелю, приятелко моя, чуй нещо, което ще кажа само на теб. Преди малко казах на родителите ти да не те притискат и да не те водят на църква насила, на теб обаче казвам, че е добре и ти някой път да отидеш, защото е хубаво. И ако се нервираш на майка си и баща си, които те притискат, кажи им: „Вие вървете, а аз ще дойда след малко. Хайде, оставете ме, ще дойда сам!”, навий часовника, за да поспиш още петнадесет минути, и след това стани, облечи се и отиди сам в храма. Да отидеш обаче! Не бива да не ходиш на църква, понеже искаш да им се противопоставиш. Направи го заради мене! Угоди ми! След това ще разбереш, че най-хубавият дар, който си си направил, е бил този, че ходиш на църква. Църквата е нещо хубаво! Просто ние, възрастните, не я представяме по добър начин на младите, за да я разберат. Казваме „църква“, но тя не е някаква сграда, а Христос, Когото намираме там – Тялото и Кръвта Христови! Той живо присъства там! Там съществува Тайната! Там съществува Неговото присъствие! Там Господ е казал да ходим. Разбираш ли това? Христос го казва. В Църквата не те вика нито майка ти, нито баща ти, а те вика Христос! Не отиваш там заради майка си и баща си, понеже те притискат, това не е правилно. Христос, Който те вика, те обича. Затова Той казва: „Това правете за Мой спомен[1].„Да се събирате, както сме ние сега – вие, апостолите, и Аз – и да отправяте молитва, да вземате хляба и виното и да отправяте молитва. След това ще ги благословите, те ще станат Мое Тяло и Моя Кръв и когато се причастите, ще Ме живеете, ще Ме преживявате, опитно ще Ме помните и ще Ме имате до себе си!”

Хубаво е! Върви да се помолиш на Христос. С какво се занимаваш? Развалил се е компютърът? Помоли Христос! Имаш проблем в училище по математика? Помоли Христос! Върви на Литургия! Върви и потърси от Него това, което искаш! Майка ти ще потърси в молитвата си своите неща, баща ти – своите. Какво казваш? Баща ти не ходи на църква ли? Добре! Говорим на децата да станат по-добри, а дори ние, възрастните, не ходим на църква. Какво да кажеш на детето, след като ти не ходиш?

Молбата ми днес е един от призивите на това предаване да бъде: „Никой да не се занимава с другия и да не му прави забележки!“. Никой! Край! Престани! Няма да коментираш майка си, нито тя – тебе. Ще слушаш и ще възприемаш това, което те засяга. Ако нещо те засяга. Ще казваш: „А, това го каза за мене, нека го приложа!”, а не: „Ето, сега го каза за тебе! Видя ли, мамо, ти си виновна! Каза да не ме притискаш!”. Ще се занимаваш със себе си. Майка ти и баща ти също ще се занимават със своята лична святост. Теб винаги ще те обичат, разбира се, и ще те уважават. И ти ще ги обичаш и ще ги уважаваш. Ще обичаш Господа и ще водиш борба да доближиш Христос. Той не е някъде неопределено, в празното пространство, Той съществува навсякъде, но в Църквата съществува като „Тяло и Кръв Христови”.

И тъй, моля те да ходиш на църква всяка неделя. Можеш от седем часа? Добре. Можеш да отидеш по-късно? Добре. Когато можеш. Колкото по-рано, толкова по-добре, защото душата ти ще се наслади повече на Божията любов, сърцето ти ще се услади по-силно, ще се разтопят още повече ледовете, които те карат да бъдеш хладен в живота и към другите. Вярата ти охладнява, ако се отдалечаваш от светата Литургия. Върви в Божия храм, за да укрепиш вярата си! И дано един ден да ми се обадиш и да ми кажеш: „Ходя на църква, чувствам Христос и се обаждам да ти го кажа, за да се зарадваш. Разбрах, че нашият Христос е моят личен Бог, Когото обичам и Когото почувствах!”. Ще ми доставиш безкрайна радост, ако ми кажеш нещо такова.

Господ благославя целия свят. Старецът Паисий казва, че Бог благославя всички хора с едната Си ръка. Когато обаче види смирен човек, Той го благославя и с двете Си ръце. Моля се Господ да благослови с двете Си ръце тези, които ходят на църква. Моля се и вие да ходите и Господ да изпълва всеки благороден копнеж на сърцето ви и да ви даде всичко хубаво, което Му поискате. И ти, който сега искаш да си купиш мотор, но се страхуваш, не се безпокой, Бог и на теб ще даде решение. Ако е за твое добро, Христос ще ти го даде. И няма да катастрофираш и да се пребиеш след един месец. Върви обаче в църквата да се помолиш. След като се помолиш, ще почувстваш Христос в душата си, ще забравиш за мотора, макар и за малко, и ще си кажеш: „В крайна сметка Църквата крие нещо много по-значимо от моторите, от сватбите, от парите, от храната, от къщата и от всичко друго. Съществува Христос!”.

Ходете на църква, за да почувствате Господ! Моля се Той да ви дари всички Свои земни и неземни блага, да вложи в сърцето ви целия рай още сега, за да живеете още на тази земя малкия рай, предвкусването на Царството Божие и щастието на Бога. Дано във вечния живот да бъдем заедно, да бъда и аз с вас, които се подвизавате и ходите на църква и да блестим като слънцето, тъй като лицата ни ще отразяват блясъка на Христовото лице!

Ходете на църква, където и да се намирате! Ще го почувствам от молитвите, които ще изпратите от св. жертвеник, от св. трапеза на храма в енорията си.

[1] Вж. Лук. 22:19.

превод: Константин Константинов

Реклама