Автор: прот. Александър Лашков

11-та Неделя след Петдесетница

Прощавайте и простени ще бъдете! (Лука 6:37)

В човешкото сърце като в своеобразен духовен реактор се раждат и протичат различни нравствени процеси, които определят и осмислят поведението на човека. Нашите постъп­ки винаги носят своя качествен знак – те са или добри, или лоши. Ала нюансите в човешкия характер са неизброими, ето защо никой от нас не е само добър или само лош. Доброто и злото преливат и се смесват в помислите и делата ни подобно на бистрите и мътните струи във водите на една река. И тъй като изворът е един – човешкото сърце, добрите помисли и постъпки ние отдаваме на милосърдието си, а злите – на жестокосърдието си.

Тайната на истинския християнски живот се състои във връзката ни с Бога и нашето отношение към ближните. Бог ни е дал всичко, Той просто ни е окъпал в Своята любов и щедрост. На Него ние дължим живота си, от Него са всичките ни сили и способности, земни и небесни блага. Но Бог ни облива непрекъснато и със Своята всепрощаваща милост, със Своето велико снизхождение и дълготърпение. Най-великото чудо, което Той върши всеки ден и час, това е Неговата прошка. С милосърдието Си Бог прощава и изтрива милионите наши греховни задължения.

Ала щом получаваме от Бога милост и прошка, трябва и ние да бъдем милостиви към другите. Ние сме призвани към богу уподобяване и милосърдието е първата добродетел, към която трябва особено усърдно да се стремим. Божията милост непрекъснато струи към нас, но ако ние сами не станем нейни проводници, ако приемайки я, не я насочим към другите, и ние се лишаваме от нея. Не можем да получаваме обичта на небето, ако не обикнем човеците на земята. Без обич към ближните ние прекъсваме веригата и чудното електричество на Божията милост няма да стопли и нашите души.

Тази идея Иисус Христос онагледява в притчата за милостивия цар и немилостивия слуга. Един цар решил да разчисти сметките със слугите си. Довели при него едного, който му дължал 10 000 таланта – огромна и всъщност неизплатима сума. Тъй като не можел да върне дълга си, слугата се примолил за милост и търпение. И царят се смилил- вместо да го продаде в робство заедно с цялото му семейство, той му опростил дълга и го пуснал. Не така постъпил обаче слугата с един от своите приятели, който му дължал нищожната сума от сто динари. Въпреки молбите на длъжника за отсрочка слугата го хвърлил в тъмница. Царят узнал за случилото се, извикал отново слугата и му рекъл: „Рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли; не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе?” (Мат. 18:32-33). И като се разгневил, царят го предал на мъчители, докато изплати дълга си. „Тъй и Моят Отец Небесен ще стори с вас – завършва Спасителят, – ако всеки от вас не прости от сърце прегрешенията на брата си” (Мат. 18:35).

Съзнателно или не, ние грешим ежечасно. Затова и в Господ­ната молитва „Отче наш” ние всекидневно се молим: „… и прости нам дълговете ни” (Мат. 6:12), тоест „прости нам греховете ни” (Лука 11:4). Ала молейки се за прошка и снизхождение, ние сами не прощаваме, оставаме злопаметни и коравосърдечни, забравяйки сякаш продължението на молитвата: „… както и ние прощаваме на нашите длъжници”. Нека вник­вайки дълбоко в смисъла на тези думи и в поуката от днешната евангелска притча, да прощаваме от сърце на съгрешилите спрямо нас, като помним, че с каквато мярка мерим, с такава ще ни се отмери (Мат. 7:2).

източник: alashkov.wordpress.com

Реклама