Всеки ден, в който слънцето изгрява, се отваря малко от Божия свитък. Независимо дали има горчивини или радости, нека ги приемаме с доверие и посвещение към Бога.

***

Както поучавал и св. Силуан Атонски: „Трудностите и трагедиите идват в живота на хората, защото не се молят”.

***

Ако Бог не е с нас, тогава всичко и всички са против нас.

***

Аналогични на страстите са и изкушенията, и притесненията. Например си чревоугоден? Ще се измъчиш повече от изкушението, когато минеш покрай някое заведение за хранене по време на пост. Или си славолюбив? Ще се разстроиш тежко, когато някога те презрат. И така нататък.

– Геронда, как отминава депресията?

– Много просто, както идва. И тази страст се нуждае от проследяване. Откъде се е породила тази скръб, която става чудовище, готово да те глътне? Навярно си разстроил някой твой брат? Имаш угризения за нещо и не можеш или нямаш смелост да го поправиш? Почувства се онеправдан в живота си? Сложи всичко на долу на земята и след това го изтълкувай с добър помисъл, оправдавайки другите, ако са те обезпокоили, след като и ти на тяхно място би направил същите и  вероятно по-лоши неща. Със смирен дух и любов и тази рана лесно може да се изцели. Ако нашето сухо като сухар сърце омекне и оставим Христос да го напои с Неговата свещена благодат, тогава всички психологически проблеми се уреждат и човекът възкръсва от неговия ад.

***

Победата в скърбите е търпението.

***

Ако в този живот не вкусим горчивини, няма да можем да вкусим сладчайшия Христос.

***

Нашата печал е радост за дявола. Съответно нашето покаяние предизвиква печал за дявола и празненство за ангелите на Преблагия Бог.

***

Всичко и всички ни изоставят, когато изоставим Бога.

***

Покажи ми, Боже мой, приятелите ми. Враговете ми ги зная.

***

Най-добрият печат за автентичността на едно добро дело е когато вместо благодарност получиш неблагодарност. Тогава именно това дело се потвърждава с печата на Бога, смята се за валидно и влиза в официалния архив на небето.

***

За съжаление, повечето пъти само чрез изпитания и скърби си припомняме Бога. Както уверява и пророк Исаия: „Господи! бидейки в беда, той Те търсеше; изливаше тихи молитви, кога го постигаше Твоето наказание” (26:16).

***

Ако в твоето усилие не чувстваш война от изкусителя, тогава постави една въпросителна дали Бог иска това усилие.

***

Христос бил разпнат, но на Кръст, който други, а не Той Самият, Му приготвили. Не искай сам да си приготвяш кръста по твоята мярка и желание.

***

Всеки помисъл, който носи меланхолия и отчаяние, е от дявола.

***

Хората хвърлят тор върху земята и тя я превръща в цветове и аромати. Когато по подобен начин върху нас хвърлят мръсотии и клевети, чрез Божията благодат те се превръщат във вечни блаословения за нас.

***

Прекомерната скръб ражда безразсъдност.

***

Болестите на тялото изцеляват болестите на душата.

***

Изкушенията трябва да дойдат, за да увеличат благодатта, а не за да я намалят. И така, усвояваш (αφο-μοιώνεις)  или смаляваш (μειώνεις) благодатта на Светия Дух?

***

Всичко, което не даваме Бог да го употреби, дяволът го употребява.

***

Многото активности, занимания и знания прогонват Христос от живота ни.

***

– Геронда, как ще изчезне стресът?

– Ти направи човешкото и остави Бога да направи божественото. Но ние постоянно правим обратното. Искаме Бог да прави човешкото, сякаш е наш смирен слуга, докато ние имаме претенцията да вършим божественото, опитвайки се да решим всичките си проблеми само с нашата интелигентност и капацитет, но така ги правим още по-големи и изпълваме душата си със стрес.

превод: Константин Константинов, откъс от книгата „Светогорски слова“, съставител: о. Дионисий Тамбакис

снимка: http://poblizo.com/?p=8517