Представете си да имаме прескъпа кола, изработена от злато, и след като сме я купили със спестяванията ни за цял живот, след това да я използваме, за да складираме в нея тор. Така и ние като Божии образи сме най-скъпоценните създания на Твореца, но чрез нашия безбожен и неразкаян живот се принизихме до хранилище за тор.

***

Занимаваме се с грешките на другите, за да се облекчаваме от нашите. По-добре да имаме доброто заслепение и да не виждаме грешките на другите, а само нашите.

***

Всеки блуден помисъл се предшества от осъдителен помисъл срещу брата ни. Ако наум един след друг ти идват блудни помисли, се опитай да си припомниш кой твой брат осъди наскоро с думи или дори с мисъл.

***

Как може да изправиш, т.е. да вдигнеш брата си от земята, когато и ти самият също си паднал на пода? Изправи първо себе си от земята, където се намираш, и тогава навярно ще можеш да изправиш и вдигнеш и брата си.

***

Искаш да имаш умиротворение? Не осъждай никого.

***

Върху всяко човешко лице съзирай изписан самия образ на Христос. Би ли похулил или би се разгневил на образа на Христос или на Света Богородица? Както се прекланяме пред една светиня, така сме длъжни да прекланяме и пред един човек.

***

Ако не можеш да управляваш езика си, никога няма да можеш да командваш някой друг член на тялото си.

***

– Геронда, как ще успеем да отсечем злия навик на осъждането?

– С това да пазим стража над себе си, а не над другите! Да гледаме собствения ни портфейл, който е празен и няма абсолютно нищо вътре, и, като установим нашето духовна беднота, няма да имаме желание да любопитстваме  за живота на другия.

***

Внимавай, брате мой, да не осъждаш, защото така ти самият поемаш греха на другия върху плещите си. Стигат и са ни предостатъчни собствените ни грехове, да не се обременяваме и с тези на другите.

***

Нека насочим омраза, гнева и осъждането, които изпитваме към братята ни, към лицето на дявола и да не го амнистираме, след като той е виновникът за всички злини. Никой друг не е виновен, освен той. Ако можеше, щеше да ни нареже на парчета и да ни хвърли в ада. Такава омраза изпитва към нас. Нека да го намразим и да воюваме с него до края на живота си, а не с нашите братя, които са паднали жертви на неговото лукавство и така злодеят намира начини да ни обърка. Този уродливец заслужава голям и безмилостен бой.

***

– Геронда, как започва осъждането?

– От съденето идва осъждането. Нека съдим само постъпката, но не и извършителя. Пиянството, например, е нещо лошо и го съдим като страст, но човекът не трябва да бъде съден като пияница. Защото това определение клейми самия човек и го обвързва още по-здраво за страстта му.

***

Кавгата не започва от само себе си.

***

Всяка скръб, която причиняваш, се връща върху теб.

***

Колко лесно, приятно и сладостно изобличаваме, обвиняваме и отхвърляме другите като сгрешили и в същото време колко се ядосваме, когато някой брат ни поправи, съветвайки ни, и то с любов? Зверове ставаме тогава!

***

Всеки християнин много пъти минава през неговата Страстна Седмица, за да стигне до Възкресението.

***

Не съществува по-голям кръст от клеветата. Отвежда те непосредствено в Рая. Затова и тези, които ни клеветят, в крайна сметка са най-големите ни благодетели.

***

Много пъти през чрез светските неуспехи Бог ни подготвя за небесните успехи.

***

– Геронда, знаете ли, че еди-кой си ви хули?

– Да е жив и здрав, поне да  издължа някой грях.  Това, което постоянно ме  тревожи и ме терзае, е бедата ми, в онзи час, как ще мина огнената река, когато издъхна.

***

Въпросът не е какви проблеми срещаме, а ние да на ставаме проблем за другите.

***

–  Геронда, коя е причината за нашите проблеми? Кой е виновен?

–  Никой друг освен ние. Ние сме проблемът и за нас и за другите. Да не търсим като ловци да източника на проблемите ни другаде, независимо дали в хората или  в състояния,  а чрез покаянието да се наведем в нас, за да заличим злото, което като трън пониква от тора на страстите ни.

***

Най-добрият и сигурен трансфер на капитали във вечния живот  са нещата, за които сме били онеправдани в настоящия свят. Каквото сме загубили тук, ще го намерим с лихва в другия живот. Затова и тези, които очевидно са ни онеправдали или са ни лишили от нещо, върху което като хора сме имали право, са най-добрите „брокери”, които се трудят за наша сметка, безплатно и с вечно покритие.

***

С комфорт, лъжепочести и любезности не влизаме в Рая, а това става чрез хулите, клеветите и униженията. Така и ние понасяме на гърба си един малък кръст, следвайки нашия Господ в Неговия кръстно-възкресен път.

***

Бог много пъти ни дава болести, за да издължим греховете си, дава ни страдания, за да изплатим нашите греховни наслади.

***

Сладкият Иисус сред горчивини се познава.

***

Много пъти реално вървим добре, без външно да вървим добре. Бог има начин да ни устрои, макар и по човешки да мислим, че сме неуспели.

***

Поменавай постоянно името на Христос, за да те помене и Той в момент на скърби и изкушение.

***

–  Геронда, съпругата на моя колега е бременна и лекарите ѝ заявили, че плодът е проблемен, препоръчвайки в същото време аборт като решение. Вие какво ги съветвате да направят?

– Какво говориш сега? Питат ли се такива неща? По-добре скърби (θλίψεις), отколкото угризения (τύψεις)! Проблемен е помисълът на тези, които препоръчват такива неща. Не знаят, че там, където Бог иска, се побеждава естественият ред. При това детето не принадлежи на майката сякаш е нейна собственост. Просто го приютява за малко в утробата си. Никой обаче няма правото да узурпира дръзко ролята на Бога и да отнема един живот и то на собственото си дете, макар и болно, лишавайки го от вечния Рай. Такива неща не правят дори животните и човекът ги прави? С тези неща ние, християните, изпълнихме другия свят с некръстени деца. А убитите деца държат дверите небесни и няма да оставят никой неразкаял се убиец да влезе.

превод: Константин Константинов, откъс от книгата „Светогорски слова“, съставител: о. Дионисий Тамбакис