Ликът на Св. Николай Чудотворец след последните изследвания на черепа му през 1953 г.

Автор: прот. Игор Рябко

Св. Николай е един от най-почитаните светци на нашата Църква. Той е познат не само на православните, но и на калмиците[1] – будисти. Те го наричат Микола-бухран (Правда на вярата), монголите го наричат Саган-Убукгун (Бял старец) и много силно го уважават.

До началото на ХХ век името Николай е било едно от най-популярните имена. Защо се случи така, че славата на този светец се разпространи по целия свят? Може би защото през земния си живот той е бил толкова известен и популярен, че паметта за него се е запазила през вековете? Не, братя и сестри, доскоро малко се знаеше за живота му. В древните жития има много объркване относно биографията на св. Николай Чудотворец.

Житието на Николай Мирликийски и на Николай Пинарски (Синайски) се смесвали помежду си, тъй като и двамата живеели едно и също време, и двамата са били от град Ликия, двамата са били архиепископи и двамата били почитани като чудотворци. Тези съвпадения доведоха до много погрешни схващания и са съществували повече от един век. Църковните историци са  запознати този проблем. Сериозни научни изследвания на биографията на св. Николай Чудотворец се появиха сравнително скоро.

Животът и славата на св. Николай Мирликийски е пример за това, че истинската святост не се нуждае от документално биографично потвърждение. Само по себе си това е самодостатъчен и очевиден факт. Ние почитаме светиите, не защото четем за тях и знаем биографията им, а защото те са тук и сега са намират редом с нас: те помагат, молят се, се застъпват за нас, участват в живота ни. Участието в живота на християните на св. Николай било, е, и остава толкова очевидно за много поколения християни, така че не се нуждае от допълнително потвърждение.
Изследванията на черепа на Св. Николай от професор Луиджи Мартино

През 1953 г. са направени анатомични и антропологични изследвания на светите мощи на св. Николай Чудотворец. Изследването е извършено от известния професор Луиджи Мартино.

Той направил заключение и за болестите на светеца. Повредените стави, гръбнакът и костите на гръдния кош показват мъченията, които св. Николай преживял в затвора. Той бил измъчван на диба[2]. Радиологичното изследване на черепа показало голямо вътрешно костно уплътняване на черепната  кутия.

Професор Мартино смята, че тези промени са причинени от дългогодишното  влияние на затворническия студ и влагата. Светецът прекарал около двадесет години в затвора.

Според свидетелствата на очевидците лицето му било изпълнено със святост и благодат. Те казват, че от него излизало излъчване, както от Божия пророк Моисей. Тоест благодатта видимо се проявявала в св. Николай. Луиджи Мартино пресъздал – по черепа – външността на светеца. В резултат на това било пресъздадено лицето на великия чудотворец. Важен е фактът, че този образ напълно съвпада с лицето на св. Николай.

В резултат на изследването на житието на светеца са открити още много малко известни факти от биографията му.

Черепът на Св. Николай Мирликийски

Например, св. Николай спасява родната си Ликия от прекомерно високия данък, от който хората изпаднали в ужасна бедност. Той отишъл в Константинопол, за да поиска милост от императора. Преди срещата с императора архиепископът и архиерите отслужили св. Литургия. И когато по време на тайнството светеца произнесъл: „Святая святым“ – всички в олтара видели как от устата му излезли огнени пламъци. Влизайки в тронната зала, светецът видял, че слънцето силно заслепило очите на император Константин. Той свалил мантията си от раменете си и я наметнал срещу слънчевата светлина, за да не заслепява владетеля. Мантията не паднала, а остана да виси във въздуха! Учуденият император изпълнил искането на св. Николай и намалил непосилния данък.

За човек, който не разбира величието на Божия промисъл към нас, тези факти не са нищо повече от забавна приказка. Но ние забравяме, че законите на физиката, термодинамиката, причинно-следствената връзка, които сега ни управляват, могат да бъдат подчинени. И в състояние на обожение човек ги контролира, а не те нас. Това, което ние възприемаме като чудо, е естествено свойство на човека, облечен в благодат.

Светецът разбрал, че императорът можел да промени мнението си и че необходимо този документ възможно най-бързо да бъде да изпратен в Ликия, но пътят до там отнемал шест дни. Архиепископът Николай намерил в църквата тръстикова тръбичка, сложил в нея царския указ и с молитва хвърлил документа в морето. И по чудо той се озовал в родината на светеца – на стотици мили от Константинопол. В същата нощ светецът се явил в съня на един свещеник от град Мир, и му заповядал да слезе на пристанището, да намери на брега царския указ и да го прочете на хората. Три дни по-късно, под натиска на придворните, Константин променил решението си и поискал обратно указа си. Той не можал да повярва, че указът  бил  вече огласен и изпратил пратеници до Ликия, за да разбере как документът е пристигнал  там. След като те съобщили на императора за чудото, той видял в това Божията воля и оставил решение си в сила. Тези подробности за живота на Св. Николай са открити в четирите древногръцки ръкописа.

Реалният образ на Св. Николай

Вероятно някой от циниците ще си  помисли: да, това са  попски приказки. Не, това не са приказки! Силата на действието на Божията благодат няма предели и граници. Това, че ни и сега в молитвата си, отправена  към светеца получаваме това, за което го молим, за пореден път потвърждава това изказване. Намаляването на данъка се потвърждава от историческите документи.

По време на земния живот и след смъртта на св. Николай, Господ винаги проявявал покровителство и закрила спрямо светеца. През 792 година, когато мюсюлманите  по заповед на халиф Харун Ар-Рашид, изпратили  началника на  морската флота Хумейд, за да унищожи гробницата и мощите на св. Николай, то вместо гробницата на светеца, разбили една  друга гробница, която се намирала до гробницата на св. Николай. И след като направили това, се вдигнала толкова силна буря, че потънали  всичките кораби на Хумейд.

Иконата на Св. Николай Чудотворец

Знаейки силата и славата на светеца, сатаната прави всичко възможно, за да се подиграе  с неговата святост. И трябва да кажем, че той успява да го стори. Първоначално в Европа на 6 декември, от името на Св. Николай дарявали на децата подаръци. Обаче, по време на Реформацията, когато протестантите се противопоставили на почитането на светците, св. Николай бил заменен от абстрактен Санта Клаус, в Русия от дядо Мраз (а у нас от дядо Коледа – бел. прев.). Червената архиерейска мантия се превърнала в тромаво облекло, а възвишеният лик на светителя – в пъстро смешно старче.

Цялото това безобразие започна безмилостно да се комерсиализира. Затова днес нашите деца вече не знаят и не разбират кой е Св. Николай Чудотворец. Неграмотните учители поддържат мита за дядо Коледа, сякаш става дума за някакъв холивудски анимационен герой като Батман или Човекът-паяк.

Сатаната не можа нищо друго да измисли, освен да представи на развратения безбожен свят един антипод, карикатура на великия и славен светец. Но славата на св. Николай не  намаляла от това, защото Бог не може да бъде поруган. За нас примерът на Св. Николай показва колко  велик  и дълбок е  Божият план за човека.

превод от руски: Виталий Чеботар.

източник – текст и снимки: https://pravoslavie.fm/articles/svyatitel-nikolay-novye-issledovani/

[1] Калмици – монголска народност, живеещи в република Калмикия, която е част от Руската Федерация.

[2] Диба – уред за измъчване чрез разтягане на тялото.

Реклама