От печат излезе 24-ти брой на Енорийския лист „С нами Бог“, издание на храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна. Акцентите:

  • „Личност и святост“, проф. Василиос Юлцис
  • Новини от енорията
  • Духовни закачки
  • Кръстословица

Броят е наличен в притвора на храма, както и в pdf-формат: тук.

Приятно четене!

Реклама