Свещеникът: Благословен е нашият Бог сега, винаги и во-веки веков!

Четецът: Амин!

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Молитва към Светия Дух:

Царю небесни, Утешителю,
Душе на Истината,
Който си навсякъде и всичко изпълваш,
Съкровище на благата и Подателю на живота,
дойди и се всели в нас
и ни очисти от всяка сквернота
и спаси, Благий, нашите души

Светий Боже, Светий Крепки,
Светий Безсмъртни, помилуй нас!
(три пъти, с поклон до кръста и кръстно знамение)

Пресвета Троице, помилуй нас,
Господи, очисти греховете ни,
Владико, прости беззаконията ни,
Светий, посети и изцели немощите ни,
заради Твоето име!

Господи, помилуй! (три пъти)

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
и сега и винаги и во веки веков.
Амин.

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия.

Свещеник: Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков!

Четец: Амин!

Господи помилуй (12 пъти), Слава и нине..

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог!

Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог!

Псалом 50:

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост,
и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.
Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях,
защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.
Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших;
тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.

Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.
Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си).
Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.
Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени.
Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.

Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.
Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.
Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.
Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат.
Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение,
и езикът ми ще възхвали Твоята правда.

Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;
защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.

Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.
Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски;
тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение;
тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Псалом 69:

Побързай, Боже, да ме избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш.
В стид и срам да потънат, които търсят душата ми! Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло!
Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха ония, които ми казваха: о, добре, добре!
Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят, и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: велик е Бог!
Аз пък съм беден и сиромах; Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и Избавител мой! Господи, не се забавяй!

Псалом 142:

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда
и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите.
Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, –
и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми.
Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце.
Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя.
Чуй ме по-скоро, Господи: духът ми изнемогва; не скривай лицето Си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб.
Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми (Господи) пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си.
Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам.
Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ Дух да ме води в земята на правдата.
Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми
и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб.

Всекидневно славословие:

Слава на Тебе, Който ни показа светлината!
Слава във висините Богу, и на земята мир,
между човеците благоволение!
Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава.
Господи Царю небесни, Боже Отче Вседържителю,
Господи Сине Единородни Иисусе Христе, и Светий Душе!
Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца,
Който вземаш върху Си греха на света, помилуй нас –
Ти, Който вземаш върху Си греховете на света!
Приеми нашата молитва,
Ти, Който седиш отдясно на Отца, и помилуй нас!

Защото само Ти си свят, само Ти си Господ, Иисус Христос, за слава на Бога Отца! Амин!
Всяка нощ ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във век-века!

Господи, прибежище бил си нам от рода във род.
Аз рекох: „Господи, помилуй ме и изцели душата ми,
защото съгреших пред Тебе“.
Господи, към тебе прибягнах,
научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог.
Защото у Тебе е изворът на живота;
в Твоята светлина ще видим светлина.
Продължи милостта Си към тия, които Те познават.

Сподоби ни, Господи, през тази нощ да се запазим от грях. Благословен си, Боже на нашите отци и хвално и прославено да е името Ти во-веки, амин!

Да бъде, Господи, милостта ти над нас според както Ти се уповаваме.

Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби! Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби! Благословен си, Ти Светий, просвети ме с Твоите наредби!

Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете Си не изоставяй: на Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Теб слава подобава – на Отца и Сина и Светия Дух сега и всякога и във вечните векове, амин!

Символ на вярата:

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.

Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.

И възкръсна в третия ден, според Писанията.

И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

В една, свята, съборна и апостолска Църква.

Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

Чакам възкресение на мъртвите.

И живот в бъдещия век! Амин.

Чете се отреденият канон от Октоиха, понякога се добавя и канона от Минея и стихирите му. След канона:

Достойно е, наистина, да Те облажаваме, Богородице,
винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог.
По-чтима от херувимите
и несравнено по-славна от серафимите,
нетленно родила Бог Слово,
същинска Богородица, Те величаем.

Трисвятое.., Пресвета Троице.., Отче наш..

Свещеникът: Защото Твое е Царството…

Четецът: Амин!

Ако е празник се чете тропара на празника, ако не е празник се четат следните тропари за всеки ден от седмицата:

неделя вечер, тропар на безплътните сили, глас 4:

Архистратизи на небесните войнства,
молим Ви винаги ние, недостойните,
с вашите молитви да ни оградите под крилата на Вашата невеществена слава,
запазващи нас покланящите се и прилежно викащи:
избавете ни от беди като чиноначалници на горните сили

понеделник вечер, на св. Йоан Предтеча, глас 2:

Споменът за праведника е с похвали,
а на тебе, Предтечо, е достатъчно свидетелството на Господа,
защото наистина ти се показа най-честит от пророците,
понеже се удостои да кръстиш в струите Проповядвания,
затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада,
явилия се в плът Бог, Който взема върху си греховете на света и ни дава велика милост.

вторник и четвъртък вечер, на св. Кръст, гл. 1:

Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие,
като даруваш на православните християни победи над враговете и ни запазваш с Кръста Си Твоя народ.

сряда вечер, на св. апостоли, гл. 3:

Апостоли свети,
молете милостивия Бог да даде на душите ни прошка на греховете.

и на св. Николай Мирликийски, гл. 4:

Правило на вярата и образец на кротост, учител на въздържанието
те показа на Твоето стадо Този, Който е истината на нещата,
поради това със смирението придоби величие, а с нищетата богатство,
отче свещеноначалниче Николае,
моли Христа Бога да се спасят нашите души.

в петък вечер, тропар на всички светии:

Апостоли, мъченици и пророци,
светители, преподобни и праведници,
които добре завършихте подвига, и вярата опазихте,
като имате дръзновение пред Спасителя,
молете Го, молим се, да се спасят нашите души.

Слава:  Със светиите упокой, Христе, душите на Твоите раби,
където няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен.

И нине:  Господи, насадителю на тварите,
вселената Ти принесе като първи плодове на естеството богоносните мъченици.
По техните молитви, заради Богородица, Многомилостиве,
запази в дълбок мир Твоята Църква и Твоя народ.

Господи помилуй (40 пъти)

Христе Боже, Комуто всяко време и всеки час ,
на небето и земята се отдава поклонение и слава ,
Който си дълготърпелив , многомилостив и многосърдечен ,
праведните обичаш , грешните милваш и всички призоваваш
към спасение с обещание за бъдещите блага !
Сам Ти , Господи приеми нашите молитви в тоя час ,
напътствай живота ни към Твоите заповеди , освети
нашите души , очисти телата ни , помислите ни изправи
и ни избави от всяка скръб , злини и болести . Огради ни
с Твоите Свети Ангели , та запазени и наставлявани
от тяхното войнство да постигнем единство във вярата
и познание на Твоята непристъпна слава , защото
Си благословен во-веки ! Амин !

Господи помилуй (3 пъти), Слава и нине..,

По-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, Ти, Която Си наистина Богородица, ние те величаем!

С името Господне, благослови, отче!

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!

Четецът: Амин!

Господи помилуй (12 пъти)

Към св. Богородица:

Пресвета Богородице, спаси нас!

Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево, Богоневесто Владичице! Ти чрез твоето преславно раждане си съединила Бог-Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за ония, които се притичват към тебе, и прибежище на всички християни. Не се гнуси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие станах роб на житейските сласти. Но, като Майка на човеколюбивия Бог, човеколюбно се смили над мене грешния и разпътния, и приеми моята молба, която ти принасям от нечисти устни. Като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя Син и наш Владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на Своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения да ме обърне към покаяние и да ме направи опитен изпълнител на Своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот ми бъди гореща застъпница и помощница, прогонвай вражеските нападения и ме упътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далеко от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда ме избави от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа, моя Владичице, Пресвета Богородице, чрез твоето ходатайство и застъпничество, по благодатта и човеколюбието на Единородния твой Син, Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа. Нему подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Му Отец и Пресветия и Благия и Животворящ Негов Дух, сега и всякога и во-веков! Амин!

Към Господ Иисус Христос:

Слава Тебе, Боже, слава Тебе!

Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата и ни запази от мрачен греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Укроти поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които прелъстително се насочват към нас. Уталожи плътските ни възбуждения и приспи всяка наша грешна мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезво сърце, сън лек и освободен от сатанински мечтания. Дигни ни във време за молитва, утвърдени в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречестното и великолепно Твое име – на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки-веков! Амин!

Преславна Приснодево, Майко на Христа Бога, принеси нашата молитва на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души!

Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Светий – Света Троице, слава на Тебе!

Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров!

Свещеникът: Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе!

Четецът: Слава и нине, Господи помилуй (3 пъти), благослови!

Свещеникът прави отпуст: Христос е истинският наш Бог, по молитвите на Своята Пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, да ни спаси и помилва като Благ и Човеколюбец.

Четецът: Амин!

Свещеникът: По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!

Четецът: Амин, амин!

Реклама