Автор: архим. Максим Кирицис

На Страшния Съд Бог казал на мъжете:

– Съберете се и оформете две редици – в едната ще отидат тези, които жените им са ги командвали, и в другата тези, които са командвали жените си.

За миг първата редица достигнала 100 км, а в другата редица останал само един мъж. Бог се учудил и започнал да порицава мъжете:

– Не ви ли е срам! Първи вас създадох, от вас взех жената, поставих ви да командвате жената, вие позволихте тя да ви командва!? Всички в ада!

След това се обърнал към единствения мъж, който бил достоен за Рая, и му казал:

– Чедо Мое, за Рая си! Искам да ми кажеш как успя да командваш жена си?

И мъжът отговорил:

– Боже мой, не зная,  тя така ми нареди!

***

Един човек търсил място в паркинга, където да паркира, но не намирал. Отчаял се и в даден момент казал:

– Боже мой, ако съществуваш, намери ми тозчас място да паркирам! Ако го направиш, ще повярвам в Теб и ще направя каквото ми кажеш!

В същия момент се освободило място и веднага щом го видял, казал:

– Боже, не е нужно, намерих място!

***

Защо св. ап. Петър се отрекъл от Христос?  – Защото излекувал тъща му.

***

Един човек предстояло да бъде ръкоположен за дякон. По време на светата Литургия митрополитът му казал да застане пред светата Трапеза:

– Ела по-напред!

Човекът отишъл по-напред.

– Малко по-вдясно!

Човекът се преместил вдясно.

– Ела по-назад! Много напред отиде!

Той отишъл по-назад.

– Малко по-вляво!

Накрая човекът се обърнал, погледнал митрополита и му казал:

– Ваше Високопреосвещенство, дойдох да ме ръкоположите, а не да ме научите да паркирам!

превод: Константин Константинов

Реклама