Автор: о. Ясен Шинев

Сатаната изкушава човека още от изгонването му от рая и всячески продължава да му пречи през цялото земно странстване до последен дъх. По всевъзможен начин се старае да го заблуди, отклони или сплаши в желанието му отново да заслужи  Царството Божие със своите опити за чист, праведен и богоугоден живот. Неговите слуги и подчинени – падналите ангели – се опитват чрез внушенията си да отклонят мислите и цялото му поведение от тази свята задача – вечен живот в Царството Божие и неописуемо блаженство в селенията на праведните. Той върши това от „создание мира”, като в изпълнение на пъкления си план не спира пред нищо, за да заблуди подвизаващите и намали броя на спасените. Опитва се да ги зарази с множество вируси на грехове и да ги превърне в свои слепи подчинени.

Едно от най-мощните, но и изпитани оръжия е клеветата. С него връхлита върху най-чистите, праведни и пламенни изповедници на вярата, като всячески се опитва да омаловажи всичките им трудове и ги дискредитира пред другите хора. Няма грях , който така изцяло да му е присъщ и любим както този. В буквален смисъл „диаволос” (от гръцки) означава „клеветник“ и затова точно в това отстъпление носи своето особено силно поразяващо въздействие. На всеки език, да клеветиш означава да говориш лъжи, да изопачаваш истината, да подменяш правдата, да разпространяваш неверни неща,  да злословиш и хулиш другия. Без значение е дали го правиш лице в лице, или по-често зад гърба му, без той да разбере откъде идва злонамерената атака. На принципа най-добрата лъжа е изопачената истина, лукавият изпраща  отровните си стрели,за да порази онези, които се опитват да водят благочестив начин на живот. Многократно повтаря изопаченията си, за да втълпи, че те са единствената, съкровената истина! Опитен манипулатор, изкусен лъжец и виртуоз на измамата, той не се спира пред нищо, за да изпълни на практика идеите си. Той „танцува” върху чувствата и сетивата на хората, като се движи в сектора на сенките и полусенките и избягва да излезе на светло. Неговите верни слуги – демоните и лошите хора минимализират доброто, а изтъкват злото на атакувания, като го злепоставят по най-неприятен начин пред когото е възможно. Това той върши като сее съмнения, вдъхва подозренияи предизвиква присмех в околните,за да ги настрои против праведника. Горко, на онзи който се е превърнал в мишена на отровните му стрели! Тежко на обстрелвания, защото той даже може да не знае откъде идва атаката срещу него! Много често, той даже не е в състояние да обясни, че това не е вярно , че нещата са изопачени и изкривени от тяхното реално русло или е вложен някакъв друг смисъл. Нападнатият е лишен от правото си на глас, от пълноценно право на защита, без той да заслужава това. Чувства се унижен и дълбоко засегнат. За него остава горчивата чаша на страданието, което е понесъл несправедливо.

Както баща на клеветата е дяволът, така майката е гордостта. Онази първопричина, фундаменталният грях, заради който Адам е бил прогонен от Едем. Завистта, невъзможността да понесеш успехите на другия, са движещите сили за яростните атаки към искрено вярващия.

По време на цялата си историческа и духовна мисия сред хората, Иисус от Назарет е бил преследван от завистници и клеветници, които са имали за цел да дискредитират Него и Спасителното му дело. Навсякъде е бил преследван и следен със злорадство и желание да бъде злепоставен. След Разпятието и дори след Възкресението Си, Той е бил подложен на неспирните им негативни въздействия и по всякакъв начин и пред всички. Целта е проста – да се омаловажи и омаловажи делото Му и цялото Му учение.

Прекият продължител на делото на Христос в плът, св.апостол Павел, в посланията си многократно сочи факти за това, колко пъти е бил атакуван от клеветници, завистливци и откровени злосторници. По покъртителен начин апостолът рисува картини за различните ситуации в които е изпаднал и това, че единствено Божията милост го е спасявала от техните кроежи. В пълна степен това се отнася и за другите боговдъхновени апостоли. Пълни с горчивина и болка са думите му: ”Злословени – благославяме, гонени –търпим, хулени –молим се !” (1 Кор. 4 12:13). Те разкриват цялата драма на борбата на ранната църква с всичките ѝ врагове и неизброими козни на лукавия. Хилядите предизвикателства, пред които е била подложена в своята свята и неравна борба. Всички тях ги е посрещала със своето учение, вдъхновено от любовта и търпението към недостатъците на другия.

Светите отци отделят особено внимание на клеветата и поразяващото ѝ въздействие. Те наставляват как да се пазим от него, увещават нападнатия и предупреждават всички за завистта на демоните, тези неизтощими носители на злото в света. Всички постигнали святост мъже са понасяли техните ужасни поражения, лекували са нанесените от тях жестоки рани и поради това с особено внимание и вещина се отнасят към този болезнен проблем. Всички те са били наранени и наранявани, огорчени и хиляди пъти огорчавани  от неизбежните им преки и косвени въздействия. За това до болка и в болката си са давали своите спасителни рецепти.

През 4 век св. Йоан Златоуст недвусмислено заявява: ”Няма начин, няма наистина никакъв начин един достоен човек да не бъде клеветен!” Неговото житие е прекрасен пример за това. То е изпълнено с истински трагизъм от многократните клеветнически атаки на видими и невидими врагове. Всичките гонения срещу него, ужасните проблеми по пътя на неговата реализация са вдъхновени от духовете на завистта и клеветата, както от страна на императрицата и нейната свита, така и от преки и директни нападения на бесовете. Неговият великомъченически подвиг е положен именно в стихията на една велика духовна битка с демоните и техните слуги.

Един от големите боговидци на 19 в. и велик руски светец св. Йоан Кронщадски многократно е страдал от прояви на най-долнопробни клевети по свой адрес, отправени от духовници и миряни, висшестоящи и обикновени хора. Из цяла Русия са се разпространявали какви ли не небивалици за личния му живот и особено за пастирското му служение. Дори св. Теофан Затворник (негов съвременник) е бил заразен сериозно от тях и няколко пъти писмено е увещавал св. Йоан да прегледа внимателно и преосмисли „своите практики”, за да не заблуждава хората и да не погуби душата си. Стига се до там, че Светият синод на Руската църква изпраща комисия на място в град Кронщад, за да се увери в правилността на делото на младия духовник. И едва след заклинателни молитви и лични разговори става ясно, че всички критики са плод на гнусни клевети. Недвусмислено е изяснено, че св. Йоан е стъпил здраво в чистата мистика и неговото дело не противоречи по никакъв начин на правилата на Светата Православна църква.

Един от най-забележителни светци на Гърция, св. Нектарий Егински е красноречив пример за клеветен духовник. Още от началото на своя пастирски път сред многобройната гръцка колония в град Александрия (Северна Африка) до последното си издихание на остров Егина, е бил преследван от най-долни клевети. За него са разпространявали ужасни неща както духовници-лъжебратя, така и силните на деня светски люде, които са участвали в духовния живот. Цялото му житие е било истинско гонение срещу него от завистливци и преди всички клеветници, които са създавали неприятна репутация навсякъде където той е живял и служил. Едва след като преставя в Господа, се разкрива истината за неговия добродотелен и праведен живот, истински пример за лично благочестие и стремеж към святост.

Но какво да се стори против ония, които ни клеветят? Как да се защитим от техните вредоносни атаки?

Светото Писание и Светото Предание препоръчват преди всичко молитва, искрена и гореща за тези вредоносни носители, както и прояви на искрена милостиня за смекчаване състоянието на пострадалия. Ясно потвърждение на обективната истина без натякване и повтаряне, като просто свидетелство, но всичко потопено в условията на търпение и задължително незлобие, с ясното съзнание, че самите клеветници са под въздействие на дявола и действат под внушения на демоните. Те са слаби и изпълнителни техни слуги, а не истинските врагове на подвизаващите се. Тези, които са нападнати, е добре да се изповядат пред духовник, искрено и чистосърдечно, за да се примирят с Бога и така да заслужат Неговата милост и невидима намеса.

Светата Църква препоръчва в своята доктрина колкото се може повече прояви на реално смирение, като ефективна защита и по никакъв начин предприемане на атаки и контраатаки към злосторниците.

Знаменателните думи на св. ап. Павел в първото послание към коринтяните са истинско мото за всички християни и всяко време. Те са изпитаната рецепта за справяне с този коварен вирус заразил душите на нападащите. Отговор по християнски – изпълнен с любов и грижа, а не на принципа „око за око, зъб за зъб”, чрез който може само да увеличи злото в света и да се налее допълнително масло в огъня на конфликта.

Не само духът на християнството, но и практиката на живота са ясно доказателство, че човек сам не може да се противопостави на силата на лукавия. Неговите внушения са толкова мощни, изобретателни и гъвкави, че е невъзможно без призоваване на небесна защита да се отблъснат нападенията, които връхлитат от всички възможни посоки. Врагът е настъпателен, хитър и има огромен опит. Затова е нужно повече от всичко, вярващият да стои здраво стъпил в светлината на вярата и чистата мистика на Светото Православие и така да се обкръжи отвсякъде с всички методи на защита от двехилядогодишния опит на светата Църква и така да отхвърли набезите на поднебесните духове на злобата. Над всичко да се въоръжи като истински воин Христов с търпение и надежда в добрия изход на всичко, като помни, че последната дума имат не демоните, а ангелите, не Сатаната, а Христос! Амин!

Реклама