Автор: архим. Варнава Янку

Извън всяка логика Църквата показва и въздига символа на позора и присъдата – Кръста. Господ слезе в ада и освободи човека. Господ понизи Себе Си, възлезе на Кръста заради нашето спасение и там се извърши Неговото истинско прославяне. В духовния живот не става така, както в обичайната логика, която иска изтъкването на силния. Църквата изтъква безсилния, този, който доброволно се понизява заради другия. Ние с нашата логика се опитваме да се почувстваме по-силни. И идва Църквата и посочва Кръста като славно знамение. Това, което ни постави в Рая, е Кръстът. Това, което направи разбойника първи обитател на Рая, бе Кръстът, кръстната жертва на нашия Христос.

Смъртта със смъртта бе победена и се побеждава, тоест грехът се преодолява с разпването на нашата воля; да разпнем себе си, да не се опитваме с аргументи и с нашето поведение да защитим нашата сила. Нашата сила е нашето безсилие, т.е. разположението и възможността да отхвърляме нашата воля заради другия. Същността, центърът, съдържанието на практическия духовен живот, което свидетелства и за висотата на духовното ни състояние и молитва, е това доколко съм в състояние да огранича моето лично пространство заради другия, доколко съм в състояние да отхвърля моите права, за да проявя правата на другия, доколко не ме е страх да понеса поражение, защото имам друга победа в мен, която е откровението на Божията слава, откровението на Бога, Който привличаме по този начин, чрез моето разположение да изляза от моето Аз.

Моите страхове и тревоги са болен опит да защитя себе си от опасностите, които ме заплашват, които смятам, че идват от другите или дори от Божията воля. Оттук нещата в духовния живот влизат върху една друга основа. Църквата има друга основа – има ли някой в света, който да изтъква Кръста като символ на победа? Има ли някой в света, който да смята за сила и придобивка неговата загуба заради другия? Това е друга логика, друго предложение на живот, друг праксис на живота. Ако не излезем от тази логика, която казва 1+1=2, не можем да заподозрем за Христовия дух. Доказателство, че сме водени от Божията благодат и дух, е да искаме да умрем за другия, няма нищо друго. Когато се опитвам да стана силен пред другия, да защитя моите идеи, виждания, искания, това е болно състояние, състояние, където съм труп, нищо друго. Христос ни посочва Кръста. Някога хората искаха силен човек, искаха Месия, и Христос дойде и Той бе съблазън. Някога елините искаха мъдрост и дойде Кръстът и го видяха като безумство. Христовият Кръст, Христовият дух продължава да е съблазън и безумство за света. Нужно е да станем глупци, безумни, без логика, без сила, копнеейки само за Бога, за да може да се открие в нас славата, усещането, благодатта и присъствието на Бога.

Говорим за Кръста. Какво означава той? Някой казва: „Поемам своя кръст“. Какъв може да бъде кръстът? Доброволен и недоброволен. Доброволният кръст означава, че се отричам от моето заради това на другия и признавам като моя истинна придобивка  радостта на другия. Тогава се изпълвам и насищам. Но не мога да правя това без вдъхновението по Бога, без копнежа по Бога, без отнасянето към Бога, без перспективата на Бога. Без перспективата на Бога това е една глупост, която накрая ще ме разбие. Перспективата на Бога, любовта на Христос ми дава тази възможност, да смятам за моя придобивка жертвата за другия.

Съществуват обаче и недоброволни кръстове – нещастията, мъките, проблемите, изкушенията, помислите, паденията, греховете ни – как мога да видя това, да подходя към него? Като се науча да не реагирам вътрешно, да не роптая, да не скърбя, да не се депресирам, да не се притеснявам – дори там, където чувствам отсъствието на Бога, там, където помислите ме подлудяват, там, където се усъмнявам в Бога, няма да се разочароваме, ще застанем силни във вярата, в молитвата. Там, където помисълът ми казва: „Какво направи, злочестиви човече? Остаря, пропиля живота си!“ Това не е покаяние, това е егоизъм. Докато годините минават и съм в дълбока страст и виждам, че силите ме напускат, там, където нямам Бога, там ще казвам: „да бъде благословено!“ и ще остана твърд. Това е кръст, това е победа, това е Божий дух. Защото важното не е да се изпълнят моите искания, не да пожелая Бога и Бог да ми даде Бога, а да остана твърд пред Него и да Му кажа: „Тук съм пред Теб, направи ме както и каквото искаш!“ Това не е ли свобода? Това означава кръст, това означава поемане на кръста – без да имам помисли, които ме замайват, заколват, разбиват. Виждам, че създал съм едно семейство с много проблеми, децата ми имат проблем, никакъв успех, виждам, че животът ми е пълен с грехове, никакво напредване, ходя на църква, отивам да се помоля, обземат ме помисли, подлудявам се. Външно изглеждам благочестив, а в мен нищо, пустош. Е, тогава казвам: „Този съм, Боже мой, да бъде благословено! В пълна безизходица съм! Твоето дете съм и съм в Твоите нозе! Направи с мен каквото искаш! Аз съм в Твоето тяло, в Църквата, не знам какво място имам, какво става с мен, но корабът напредва, плува към царството небесно.“

Няма по-голяма победа срещу греха, когато сме в това бедствено положение, но не се огъваме, нямаме помисли и не се опитваме да покажем нещо, но се предаваме на Бога и казваме: „Господи Иисусе Христе, помилуй ме, да бъде Твоята воля!“ Това е духът на кръста и там, където става това, където превъзмогваме всяка наша съпротива и сила, внезапно идва утеха, небесна утеха, виждаме Божията ръка да ни държи в шепата Си, да се грижи за нас и да ни има за обични Негови синове, но очаква сега да види нашето мъжество, което означава да понеса кръста, въпреки моето окаяно състояние, и не се отчайвам, а се оставям на Божията милост.

превод: Константин Константинов

Реклама