Един човек дойде в храма на богослужение. Към него се доближи един енориаш и му каза:

– Човече, не си дръж така ръцете!

След това при него дойде една жена и му направи забележка:

– Ти не стоиш на правилното място!

Друга жена промърмори:

– Защо си облечен така?

Някой го дръпна отзад и му рече:

– Господине, не се кръстиш правилно!

Накрая, една енориашка го посъветва:

–  По-добре излезте от храма. Купете си книжка за поведението в Божия дом и прочетете как трябва да се държите на това свято място. После елате в църквата!

Човекът излезe от храма и заплака. И чу глас от небето:

– Какво, не те пускат ли?

Той вдигна насълзеното си лице и отговори:

– Не ме пускат.

– Не плачи! И Мен там отдавна вече не Ме пускат!

превод от руски: Виталий Чеботар

Реклама