Автор: прот. Александър Лашков

Днес, осмата неделя след Великден, е големият християнски празник св. Петдесетница. На този ден Светият Дух слязъл над апостолите и над онези, които били събрани с тях в една йерусалимска горница (Деян. 2:1-4). Приемането на Светия Дух преобразило апостолите, изпълнило ги със сила, вдъхновение и чудни дарби. На този ден св. апостол Петър произнесъл пламенно слово, което завладяло многолюдното множество и извикало сълзи на покаяние. Три хиляди души се кръстили в името на Иисуса Христа и се присъединили към апостолите. Затова днешният ден се празнува като рожден ден на светата Църква. Родена днес и приела Светия Дух, Църквата го притежава и носи в пълнота и съвършенство и го дарява на всички вярващи.

И ние, днешните християни, сме членове на същата тази Христова Църква. Приобщени към нея чрез тайнството Кръщение, и ние сме получили благодатта на Светия Дух чрез тайнството Миропомазване. Ние носим в душите си същия този Св. Дух, който слязъл над апостолите във вид на огнени езици; ние сме наследници и носители на същата традиция, която чрез Духа живее в Църквата и я пази и животвори през вековете.

Но добри жилища ли са нашите души за животворящия Божий дух? Добра почва ли са сърцата ни за даровете, получени от Него? Защото без нашето желание, без нашата деятелност и съучастие тези дарове ще си останат само една добра възможност; само семена, посети, но не поникнали и не дали плодове.

Чрез Словото Божие ние имаме Христа до себе си; чрез светото Му Евангелие ние можем лично да общуваме с Него, а редовната ни молитва може да усили и направи досега ни със Спасителя още по-жив и осезаем.

Тогава?

Тогава нека отворим сърцата и душите си за Христа и за Божествените истини, които Той с такава любов и благост ни говори. За да станат тези истини наше достояние, наша същност и наш живот. Така – чрез тях – ние постепенно ще превърнем душите си в благодатна почва и среда, в която да се развият и разцъфтят дадените ни от Светия Дух дарове и заложби. Да разцъфтят и да дадат своите богати плодове.

Тогава и за нас ще настъпи светата ни Петдесетница и ние, като древните християни, ще се почувстваме облечени със сила отгоре.

източник: alashkov.wordpress.com

Реклама