Автор: св. Максим Грък

Всеки път когато искаш да отидеш на църква, внимавай върху онова, което казва нашата чиста вяра, потруди се да го запомниш, да не го забравяш, защото влизаш в най-чистата палата на Всевишния. Там, където е Неговият престол. Там, където отеква непрекъснато ангелската песен: свят, свят, свят е Господ Саваот!

Внимавай как влизаш и как излизаш! Ако душата ти е чиста от лъжи, омраза, вражда и злоба, от нечисти желания, облечи проста и смирена дреха, дреха, която подобава на християнин (не за показ пред света). И отиди в църквата, със страх Божий, със смирение, с любов. Ако така ходиш на църква, да знаеш: ти си блажен и преблажен. Още в този живот! А ще бъдеш още по-блажен и преблажен във вечния живот.

превод: Мартин Димитров, източник: amvon.mk

Реклама