Излезе от печат книгата на руския писател и религиозен философ Иван Илин „За съпротивата на злото със сила“. Книгата е  издание на Църковното настоятелство при храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна и излиза с благословението на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

Преводач от руски език е Анастасия Бойкикева, а богословската редакция е поверена на проф. д-р Мариян Стоядинов. Това е първата книга, която храм „Св. цар Борис“ издава и се надяваме, че сме поставили само началото на тази наша дейност.

Причината за издаването на това заглавие най-добре се илюстрира от самия Иван Илин в увода на творбата му:

„Човечеството помъдрява в страданията. Слепотата го води към изпитания и мъки, в мъченията душата се очиства и прозрява, на прозрелия се дава извор на мъдрост – очевидността. Но първото условие за помъдряване е честността пред лицето Божие със самия себе си и с предмета на въпроса. Може ли човек, който се стреми към нравствено съвършенство, да се противи на злото със сила и меч? Може ли човек, вярващ в Бога, приемащ Неговото мироздание и своето място в света, да не се противопоставя на злото с меч и със сила? Това е двойственият въпрос, който днес изисква нова постановка и ново решение. Особено сега, както никога по-рано, защото е безсмислено и безплодно да се търси отговор на въпроса за злото, без да има опит със същинското зло..“

Книгата се посвещава се на всички воини, паднали на бойното поле за вярата и освобождението на нашето отечество.

Църковното настоятелство при храм „Свети цар Борис“ гр. Варна благодари на всички дарители, направили възможно издаването на тази книга!

От другата седмица „За съпротивата на злото със сила“ ще може да бъде закупена от църковните книжарници и от разпространителската мрежа на книжарници „Хеликон“. Цената на изданието е 12 лв.

Реклама