Спазвайки устава на БПЦ-БП в неговите чл.143, ал.1 и чл. 144, ал.1, вчера в енорията при храм „Св. цар Борис“ – гр. Варна, кв. Аспарухово бяха проведени избори за ново църковно настоятелство и проверителна комисия. След св. литургия председателят на храма ставрофорен иконом Добромир Георгиев произнесе кратко слово, в което резюмира работата на досегашното настоятелство и даде последни разяснения по провеждането на изборите.

О. Добромир не пропусна да благодари за всеотдайната работа през последните 20 години на досегашния църковен настоятел г-н Георги Пенчев, който изяви желание да оттегли кандидатурата си при новия избор.

Начало на изборния ден беше поставено в 10,30 ч. Право да вземат участие в изборите имаха енориашите, които се бяха записали предварително в избирателните списъци. Изборният ден приключи в 14,00 ч. След преброяването на гласовете станаха ясни и резултате:

За църковни настоятели бяха избрани:

  • г-н Мартин Димитров
  • г-н Тихомир Бинев
  • г-н Емил Мицов
  • г-жа Добринка Иванова – Неделчева
  • г-н Илиян Греков
  • г-жа Гергана Кънчева

Подгласници: г-жа д-р Марияна Христова и г-жа Нели Танчева

За членове на проверителната комисия бяха избрани:

  • г-жа Милка Генчева
  • г-жа Милена Ковчазова
  • г-жа Калина Петрова

Подгласници: г-н Йордан Атанасов и г-жа Миглена Янчева

Днес протоколът от проведените избори ще бъде предаден във Варненска и Великопреславска св. Митрополия, а новото настоятелство трябва да бъде утвърдено след заседание на Епархийския съвет.

Реклама