Автор: митр. Павел Сисанийски

Обичам те, защото си красива, защото си ти, и обичам целия свят, защото живееш и ти (в него)*

Прекрасни думи. Една напълно богословска истина. Христос не ни е казал да обичаме анонимно, просто хората, нито човечеството, а да обичаме ближния, конкретния и близък човек и чрез тази конкретна любов стигаме до любящото общение на личностите в Църквата и се открива истинната любов. Тя се открива в света, именно защото към този свят принадлежиш и ти, и понеже това е твой свят, той е и мой свят. Затова другият означава влизане в света и от ти стигаме до ние. Само чрез любовта към човека стигаме до любов към всички останали. Само чрез любовта към ближния – и тук ближен е толкова близко стоящия до нас човек –  можем да се открием за любовта към човечеството. Хората, които казват, че обичат хората анонимно, но не обичат своя човек, просто са фалшиви и напразно вдигат шум.

Разбирате, че тези думи обичам те, защото си хубава, защото си ти, обичам и целия свят, защото живееш и ти, са превъзходен химн на съпружеската любов. Тази съпружеска любов  е основата на семейството. Бракът е любов и нищо друго –  и основната цел на брака не е да създаваме деца, а любовта. Защо? Защото семейството без любов е ад за децата. Защото семейство без любов означава лишаване на децата от тяхната усмивка. Децата не са основна цел на брака, която е любовта, и ако чуете други думи, те са еретични, дори свещеник да ви ги каже. Децата идват просто като плод от любовта. Бог е любов и затова твори. Затова човек твори автентично и споделя своя живот с другите тогава, когато обича. В друг хубав стих се казва, че животът, който не се споделя, е заграбен живот. Ако не споделяш себе си и сърцето си с другите и още повече с тези, които са близо до теб, това вече е заграбен живот.

Св. Йоан Златоуст дава изключителни съвети и съветва съпруга: говори на жена си любовни думи, казвай ѝ колко много я обичаш, колко е скъпоценна за теб. Чуйте потвърждението на това, което казах по-горе. Той казва: „казвай  ѝ: че обичам децата ни, защото са твои.“

Разбира се, тук можем да видим колко хубаво се решават някои други проблеми, които терзаят много семейства. След като обичам целия свят, защото живееш и ти, тук не влизат ли  родителите на този или тази, която обичам? Много пъти обаче чувам и виждам  мъже и жени, които от самото начало се опитват да пазят дистанция от родителите на съпруга(та) си и да ги държат надалеч. Нима обаче този, който обичам, тази, която обичам, е слязла от небето? Нима мога да кажа обичам те, защото си ти, но да не чувствам благодарност към родителите на този или тази, която обичам?  Ще ми кажете: ама не знаете ли, че родителите много пъти се месят? Разбира се, че го зная. Но именно  защото едно е да обичам, а друго да не позволявам създаването на проблеми. . . впрочем само тогава преодолявам острите отношения и враждите, т.е. чрез любовта и отговорността, която кара всеки съпруг да постави на правилното място своите родители и така да не позволява нито тяхната намеса, нито хладното отношение към тях. Когато обичаш твоя човек, който е ти за теб, тогава, колкото и да са трудни  неговите родители, ти можеш да различиш любовта, която в крайна сметка печели.

Говоря от моя опит и затова баба ми завинаги ще остане  в паметта ми. Майката на майка ми. Тя имаше шест деца. Какво ми направи впечатление от моите детски години? Тя никога не вземаше страната на нейните деца! Тя имаше три момчета и три момичета, но винаги вземаше страната  на зетя или на снахата и „поставяше на място” сина или дъщеря си пред всички. Дори тогава, когато не беше права. Когато обаче беше насаме със снахата или зетя, им казваше: виж, детенцето ми, и ти внимавай малко! Видя, че те защитих и винаги ще го правя, но и ти помогни малко! Затова снахите и зетьовете я обожаваха. Тя притежаваше мъдростта  на нашето православно предание. Това, което ние днес загубихме. Днес родителите се опитват да защитят децата си от кого? От самите себе си. Понякога родителите имат болна любов и  се страхуват да не загубят любовта на своето дете. Когато обаче се отнасяме с уважение към любовта на сина или дъщерята, тогава всички ще ни обичат  и обожават. Ама, има недостатъци! Защо, ти нямаш ли? И вече показваш най-големия от всички тях – впечатлението, че ти ще спасиш детето си, но така накрая го съсипваш.

* – стих от популярна гръцка песен

превод: Константин Константинов

Реклама