Следните духовни съвети са дадени от св. Антим Хиоски (+ 15 февруари 1960 г.) на неговите духовни чеда, сестрите от светата обител „Св. Богородица Помощница“ на о. Хиос, която той е основал:

За безмълвието

Безмълвието! Безмълвието е хубаво, безмълвието е безвредно, безмълвието не се нуждае от покаяние. Един старец казваше: „Колкото пъти и да съм говорил, съм се разкайвал, но за безмълвието никога не съм се разкайвал“. В безмълвието няма смущение. Този, който притежава безмълвие е винаги мирен и благословен. Христос не е благословил многословния, нито гневливия, нито смутителя, но е благословил миротвореца, кроткия, търпеливия – именно тях е благословил. Добродетелният човек ще засвети сред тълпата със своето търпение, духовна сила, любезност, въздържание, трезвеност. Ако имате плодовете на Светия Дух, ще заблестите сред тълпата.

За осъзнаването на нашите слабости

Щастливци са тези, които знаят своето състояние и са смирени, а нещастни са пък онези, които не знаят своето състояние, но са арогантни. Щастливец е човекът, който осъзнава своята болест, защото човешката природа е подложена на страстите, много зли страсти, и щастливец е онзи, който разбира това.

Три вида хора

Има три вида хора: плътски, душевни и духовни. Плътският човек желае всичко за плътта, търси почивката, обича похвалите, не иска да бъде подиграван, не приема отсичането на волята си, оправдава се. Душевният също не иска да върши несправедливост, нито пък иска да претърпи несправедливост. Духовният човек мисли за всичко, което е духовно, и ако пострада несправедливо се радва, и ако бъде подиграван – е благодарен.

Спасението на душата

Искам да гладувате и жадувате за спасението си. Искам да жадувате за праведност, да благодарите за скърбите, да се радвате за наказанията и болките. Кога, сестри мои, страдахме? Къде са острите нокти, които ни раздират? Къде е копието? Къде е тръненият венец? Кога са ни бичували или заплювали, или са ни сторили нещо, което са сторили с Христос? Ето защо, понеже нищо не сме научили от всички това, ние трябва с всички наши сили да подражаваме на Учителя ни, защото ако не сме като Него, няма да седнем от дясната страна на Бога, както Той е седнал.

За милостта към душата

Когато проявявате милост към бедния, когато помагате на ближния си, вие давате на Бога. Но кажете ми, кой ни е този най-ближен, който се нуждае и моли за милост? Нашата душа. Нашата душа е този ближен. Трябва да ѝ помагаме и да сме милостиви към душата си. Ще дадем милостиня на душата си чрез добродетелите. Ако искаш да проявиш милосърдие към душата си, ще се упражняваш в добродетелите, ще бъдеш послушен, смирен, търпелив, истинолюбив, братолюбив, кротък, ще отсичаш волята си… С тези неща ще сториш милост на душата си и ще услужиш на Бога.

За култивирането на добродетелите

Когато човек се упражнява в добродетелта, когато има Божествен ерос, когато божествен пламък в сърцето си, когато има ревност да угоди на Бога и Неговите приятели, тогава ще претърпи всичко. Който има любов в сърцето си, никога не лъже с устата си, нито върши лукави дела. Който има любов в сърцето никога не се впуска с очите си да гледа неща, които не принасят полза на душата му, и не надава ухо да слуша неща, които не са полезни.

За гнева, който измъчва хората

Никога не давайте място на гнева. Никога не позволявайте на усмивката да си тръгва от устата ви, нека радостта към всички неща никога да не ви напуска. Сърцето на радостния човек цъфти. Нека сърцето ви да е изпълнено с удовлетворение, защото когато удовлетворението изчезне, тогава гневът идва бързо. Гневът е съвършеното осмъртяване на благодатта.

източник: johnsanidopoulos.com, превод: Мартин Димитров